Bilgaard: wijkvereniging vormt het kloppende hart

Bron: Nieuwsbrief overdracht onderhoud openbare ruimte aan vijf bewonersorganisaties. Pagina 7. Gemeente Leeuwarden.

Wie de wijk Bilgaard in fietst treft een schone en goed onderhouden wijk aan. De laatste tijd zijn er helemaal geen klachten meer binnengekomen over zwerfafval of verwilderd openbaar groen. Dat alles is te danken aan de bewoners zelf. Een team van vijftien enthousiaste vrijwilligers, verdeeld over drie ploegen, houdt in herkenbare werkkleding de wijk netjes. Door weer en wind. De leeftijd varieert van 20 tot 80 jaar en ieder neemt op zijn eigen manier deel aan het project. ‘Het project is belangrijk en zeer waardevol voor de wijk’, aldus Dick Bootsma.

De wijkvereniging, die al meer dan veertig jaar bestaat, vormt het kloppende hart van de wijk. Hier komen mensen dagelijks bijeen. De koffie staat altijd klaar. Dick Bootsma is een bekend gezicht in Bilgaard. Hij woont er niet, maar iedereen kent hem. Hij is de drijvende kracht achter de wijk-vereniging samen met Tineke Damsma. Voor Bootsma een fulltime betaalde baan. Hij is een duizendpoot, een sociaal persoon waar mensen met al hun vragen terechtkunnen. De wijkvereniging telt maar liefst 600 leden en 140 actieve vrijwilligers die zich op allerlei manieren inzetten in de wijk. Bilgaard is een relatief arme wijk. Het werkloosheidpercentage is hoger dan gemiddeld. Het is een diverse wijk met 78 nationaliteiten, maar de saamhorigheid is groot. De wijkvereniging helpt mee aan de ontwikkeling van buurtbewoners en leefbaarheid in de wijk.

De inzet van vrijwilligers begon in 2013 bij het ondersteunen van een bouwbedrijf die in de wijk bezig was om diverse flats op te knappen. ‘Vijftien buurtbewoners hielpen mee met kastjes leeghalen, sjouwen en schoonmaken’, vertelt Bootsma. Dat bracht hem op het idee om een service afdeling op te zetten binnen de wijkvereniging. Hij schreef een handleiding over het verrichten van vrijwilligerswerk, normen en waarden, de mogelijkheden en wat van mensen wordt verwacht. De vrijwilligers kregen bovendien een kleine vergoeding.

Het opzetten van de serviceafdeling en het succes er van bleef niet onopgemerkt. Staddeelbeheerder Bram Bleeker ging met Bootsma om tafel om te kijken welke mogelijkheden er nog meer waren. Zo kwam al snel het project overdracht groenonderhoud aan bewoners in beeld. In juni 2015 ging de pilot in de wijk van start. Bootsma: ‘Inmiddels houden vijftien vrijwilligers zich bezig met groenonderhoud.’ Voor de één is het een nuttige dagbesteding, voor de ander een werkstraf of om te re-integreren. Bootsma: ‘Sommige vrijwilligers zijn al meer dan tien jaar uit het arbeidsproces. Velen hebben eindelijk weer eens wat om handen en voelen zich weer nuttig. Maar het is ook knap dat ze de motivatie op kunnen brengen om weer aan de slag te gaan.’ Na anderhalf jaar is het team groenonderhoud nagenoeg gelijk gebleven en dat vindt Bootsma zeer positief. ‘De kracht van het project is ook de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers. We hebben een goede verstandhouding met elkaar, er wordt gewerkt op basis van vertrouwen en er is toezicht.’ We bedenken niet eerst een project en zoeken daar de mensen bij’, vervolgt Bootsma. ‘Het gaat eerst om de mensen, dan het werk. We kijken waar behoefte aan is.’

Nieuwsbrief overdracht onderhoud openbare ruimte aan vijf bewonersorganisaties Wie de wijk Bilgaard in fietst treft een schone en goed onderhouden wijk aan. De laatste tijd zijn er helemaal geen klachten meer binnengekomen over zwerfafval of verwilderd openbaar groen. Dat alles is te danken aan de bewoners zelf. Een team van vijftien enthousiaste vrijwilligers, verdeeld over drie ploegen, houdt in herkenbare werkkleding de wijk netjes. Door weer en wind. De leeftijd varieert van 20 tot 80 jaar en ieder neemt op zijn eigen manier deel aan het project. ‘Het project is belangrijk en zeer waardevol voor de wijk’, aldus Dick Bootsma.

Naast het groen- en afvalproject biedt de wijk-vereniging meer. Er is onder andere een repair café, vervoerteam, tuinteam en buurtsportvereniging. Allemaal teams die op verzoek van buurt-bewoners ingezet kunnen worden. Door dames uit de wijk wordt kleding gerepareerd en handige buurmannen kunnen worden ingezet voor kleine reparaties in huis. Voor alle teams en projecten schrijft Bootsma werkplannen. Die vormen de basis met richtlijnen en kaders. Er is een ook een zakgeldproject voor jongeren. ‘Het project is zeer populair en een groot succes’, aldus Bootsma. ‘Voor het uitvoeren van klusjes in de wijk ontvangen jongeren tot 16 jaar een vergoeding.’Binnen het project groenonderhoud wordt gekeken of de werkzaamheden uitgebreid kunnen worden met bijvoorbeeld zout strooien, snoei-werkzaamheden, graskantjes knippen, gras maaien en afvalbakken legen. ‘Daarnaast zijn we bezig om een werkplaats te creëren waar we spullen kunnen maken van bijvoorbeeld hout’, vervolgt Bootsma.

‘Alles wordt in eerste instantie klein opgezet. Door meer taken te bieden hebben de buurtbewoners ook meer keus. Met diverse middelen en materialen die beschikbaar worden gesteld door de gemeente kunnen we heel veel.’
‘Het is mogelijk om cursussen en opleidingen te volgen. Maar we zijn geen onderneming en willen zeker niet concurreren met de arbeidsmarkt zoals de Buitendienst’, besluit Bootsma. ‘We zijn partners en willen dat vooral zo houden. Belangrijkste uitgangpunt is mensen structuur en maatwerk bieden in hun eigen omgeving, ze een zinvolle dagbesteding geven tegen een kleine vergoeding. Het sociale aspect, dat is belangrijk. Met elkaar, voor en door bewoners.’ Voor dit jaar staan er ook diverse plannen op stapel. Eind januari is het Wijkservicepunt Bilgaard geopend. Dit is een initiatief van de wijkvereniging waar wordt samengewerkt met Wijkteam Noord, Gemeente Leeuwarden, Palet, zorgverzekeraar De Friesland en het Rode Kruis. Bewoners kunnen hier allerlei dienstverlenende hulp aanvragen. Ook is in het wijkcentrum, na de sluiting van de bibliotheek in Bilgaard, een connectiepunt van de bieb gevestigd en vinden de taalgroepen hier onderdak. De digikamer wordt benut voor het ‘digitaalhuis’ waar geoefend wordt met taal en computer.