OPENING WIJKSERVICEPUNT BILGAARD

Donderdag 26 januari 2017 om 16.00 uur – 18.00 uur

Wijkcentrum Bilgaard  De Hooidollen 17, Leeuwarden

Hierbij de namen behorende bij de foto van links naar rechts: wethouder Ekhart,gemeente Leeuwarden, B.v.d. Hoek, Voorzitter RvB De Friesland, Dick Bootsma, beheerder en coördinator Wijkcentrum Bilgaard, R.Jonkers, Bestuurder Kwadrantgroep, Tineke Damsma. voorzitter Wijkvereniging Bilgaard

De officiële openingshandeling  in het wijkcentrum werd verricht door mevrouw Tineke Damsma, voorzitter van de Wijkvereniging Bilgaard bijgestaan door wethouder Ekhart van de gemeente Leeuwarden, de heer B. van der Hoek, voorzitter RvB De Friesland Zorgverzekeraar , de heer R. Jonkers, bestuurder Kwadrantgroep en Dick Bootsma, Beheerder en Coördinator Wijkcentrum Bilgaard.

Hierna volgde een korte rondleiding door het wijkcentrum en gesprekjes met de vrijwilligers die de werkzaamheden uitvoeren.

Wat is het Wijkservicepunt Bilgaard?

Het wijkservicepunt moet het punt worden voor wijkbewoners die een vraag hebben over hulp en dienstverlening.

Ze hebben vervoer nodig, iemand die met hen meegaat naar het ziekenhuis, iemand die de tuin doet, iemand die helpt met een klus in huis, iemand die een lampje vervangt, die met hen komt wandelen of koken.

Daarnaast kunnen wijkbewoners er terecht voor vragen over activiteiten in de wijk of andere vragen over de wijk. Ook thuiszorgorganisaties, het sociaal team of andere professionals die in de wijk werken kunnen voor hun cliënten een dergelijke vraag neerleggen bij het wijkservicepunt.

Het wijkservicepunt wordt bezet door mensen uit de participatiewet, vrijwilligers en studenten uit het wijkleerbedrijf. Zij zorgen ervoor dat dienstverlening aanvragen gestroomlijnd verlopen.

De wijkvereniging werkt ook samen met andere vrijwilligersorganisaties voor taken of werkzaamheden die niet direct op hun terrein liggen.

Wijkservicepunt Bilgaard is onderdeel van Lab Noord

Het wijkservicepunt is de zichtbare vertaling van de intensieve samenwerking tussen wijkvereniging, sociaal team, gemeente Leeuwarden en zorgorganisatie Palet.

De gemeente Leeuwarden, de Friesland zorgverzekeraar, zorgorganisatie Palet en Wijkvereniging Bilgaard willen een Sociaal Lab starten in Bilgaard en de Vrijheidswijk. Dit zogenoemde Lab Noord is bedoeld als pilot voor de verdere invulling van de invoering van de WMO/ZVW en participatiewet. Van transitie (overgang) naar transformatie (anders doen). Zorg naar de wijk. In deze pilot willen ze nagaan of een wijkbudget, grote betrokkenheid van bewoners en werken vanuit het bestaand professionele netwerk kansen biedt om het samen echt anders te gaan doen. De ontwikkelde methodiek moet ook toepasbaar zijn in andere wijken van Leeuwarden. Gekozen is om te starten in Bilgaard omdat daar al verschillende partijen met deze transformatie bezig zijn.