Wijkservicepunt Bilgaard

Het wijkservicepunt Bilgaard is een nieuw informatiepunt voor alle wijkbewoners. U kunt hier terecht met vragen over hulp, dienstverlening en activiteiten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:
•    Wat is er te doen in de wijk en zijn er kosten verbonden aan activiteiten?
•    Kan ik gebruik maken van de MaxMobiel en hoe gaat dat?
•    Ik wil graag vrijwilligerswerk doen
•    Kan iemand mij helpen met het ophangen van een schilderij of het rechtleggen van wat tuintegels?
•    Kan iemand mij helpen met schoonmaakwerk dat ik zelf niet meer kan? (bijvoorbeeld het opruimen van de schuur)
•    Hoe werkt het nu met de bibliotheek in de wijk?
•    En overige vragen, hierin kunnen wij altijd onderzoeken wat wij wel of niet voor u kunnen betekenen.
De wijkvereniging werkt samen met andere vrijwilligersorganisaties voor taken of werkzaamheden die niet direct op haar terrein ligt. Thuiszorgorganisaties, Sociaal wijkteam Noord en andere professionals die in de wijk werken, kunnen voor hun cliënten ook vragen bij het wijkservicepunt neerleggen.

Bij het wijkservicepunt werken mensen vanuit de participatiewet, vrijwilligers
en studenten uit het werkleerbedrijf.

 

U vindt het wijkservicepunt in het wijkcentrum aan de Hooidollen 17, 8918 HV ,Leeuwarden. Tel :  058-2663327. Email: wijkservicepunt@bilgaardnet.nl