Wijkvereniging Bilgaard zoekt bestuursleden!

De Wijkvereniging Bilgaard is een bruisende vereniging waar met een dikke 140 vrijwilligers heel veel activiteiten en cursussen worden georganiseerd. Daarnaast is de wijkvereniging ook actief in het groenonderhoud van de wijk, het wijkpreventieteam, de MaxMobiel, wijkservicepunt en nog veel meer.

De wijkvereniging heeft een coördinator en een administrateur in dienst voor alle dagelijkse taken.

Het bestuur is op zoek naar een nieuwe voorzitter en een secretaris.

 

De belangrijkste taken van de voorzitter zijn:

De voorzitter van de wijkvereniging is in eerste instantie hét gezicht van de wijkvereniging naar de buitenwereld.

De voorzitter beschikt over goede communicatieve vaardigheden voor contacten binnen en buiten de wijkvereniging en heeft regelmatig contact met de coördinator

De voorzitter heeft binding met Bilgaard en weet wat er leeft in de wijk.

Voorzitter en secretaris stellen samen de agenda van de maandelijkse vergadering op en bereiden deze voor.

Kortom: iemand die met de voeten in de wijk staat.

De belangrijkste taken van de secretaris zijn:

De secretaris ondersteunt het bestuur en heeft plezier in “pen en papier”.

De secretaris is spin het web voor de informatie die het bestuur bereikt.

Voorzitter en secretaris stellen samen de agenda van de maandelijkse vergadering op en bereiden deze voor. Indien nodig maakt de secretaris de notulen van deze vergadering.

De secretaris  archiveert  de stukken.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Beheerder/project coördinator: Dick Bootsma. Tel:058-2663327

Wijkcentrum/wijkvereniging Bilgaard .De Hooidollen 17. 8918 HV Leeuwarden