Kwaliteit van onderwijs!

Een gebouw van kwaliteit, voor kwaliteit van onderwijs! U heeft ongetwijfeld al iets meegekregen over de aanstaande nieuwbouw van de Prins Mauritsschool.

Ons huidig gebouw is in 1969 gereed gekomen. Een gebouw zoals vele schoolgebouwen in het land: lange gangen, mooie grote en lichte lokalen in een geschakelde opstelling. En ook: enkele beglazing, platte daken en niet de beste kwaliteit houtsoorten. Zeer onderhoudsgevoelig.

In het bijna 50 jarig bestaan van de school, en daarmee ook het schoolgebouw, zijn er zo’n 2000 kinderen voorbij gekomen: van Jan tot Mohammed en van Carla tot Wi-Dan. Daar zijn wij bijzonder trots op.

Het onderwijs aan deze kinderen is in de loop van deze 50 jaar ook echt veranderd: van heel traditioneel en klassikaal lesgeven, naar meer interactie en onderzoek. En wat dan altijd blijft: respect voor elkaar en het beste voor ieder kind. Wij zeggen dan ook: kinderen eerst, samen verder!

Langzaam krijgen wij vertrouwen in definitieve data:

  • de nieuwe school wordt op de huidige plek gebouwd
  • we verwachten dat de nieuwe school januari 2019 klaar is
  • we verwachten in de kerstvakantie van dit jaar tijdelijk naar de

Brandemeer 5-7 te kunnen. Sloop van huidig gebouw kan dan starten

We kunnen bijna de architect en de aannemer kiezen. Zodra de architect aan het werk gaat, worden ouders en kinderen bij de totstandkoming van de nieuwe school betrokken. Daar blijft het echter niet bij. We gaan graag een stapje verder:

ook wijkbewoners willen we graag actief betrekken bij het nadenken over vormen, dimensies, sfeer en kleuren. Daarvoor gaan we een samenwerking aan met projecten in het kader van Leeuwarden Cultuurstad 2018.

Een school dus die past bij de wensen van de wijk. Een avontuurlijke school en vooral:  een gebouw van kwaliteit, voor kwaliteit van onderwijs. We hebben er zin in!

Heeft u vragen over de aanstaande veranderingen? Op school zullen we u te woord staan. Welkom!

Namens leerkrachten en leerlingen van de Prins Mauritsschool,

  1. de Ruiter

directeur