Theehuis voor huisbladen

Sinds de zomer van 2011 is het voormalig baarhuisje op de Noorderbegraafplaats, Schapendijkje 4a in Leeuwarden, meteen links van de hoofdingang, omgebouwd tot een stijlvol Theehuis.

De Stichting die het Theehuis beheert heeft als doelstelling de bezoekers van de begraafplaats een ontmoetingsplek te bieden.

Deze plek biedt:

–  een moment van rust en bezinning

–  een luisterend oor

–  ontmoeting met anderen

en u kunt gebruik maken van een kopje thee of koffie.

Daarnaast verzorgt de Stichting herdenkingsactiviteiten tijdens Allerzielen en Wereldlichtjesdag.

Een groep trouwe vrijwilligers zet zich steeds belangeloos in.

Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom.

De openingstijden zijn: woensdag t/m zaterdag van 13.30-16.30 en zondag van 11.00-16.30.

Kijk voor informatie op de website www.theehuisleeuwarden.nl of stuur een mail naar coördinatoren@theehuis.nl

Natuurlijk kunt u ook eens binnenlopen in het Theehuis.