Uitnodiging: Informatiebijeenkomst Lab Noord

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder de noemer Lab Noord werken de gemeente Leeuwarden, de wijkvereniging Bilgaard, sociaal team Bilgaard, Palet en De Friesland aan een pilot met de werktitel Lab Noord.
We willen u uitnodigen voor een bijeenkomst waarin we uitleggen wat Lab Noord inhoud, wat het voor u of uw cliënten/bewoners kan betekenen en hoe u op welke manier dan ook kunt participeren in of bijdragen aan, Lab Noord.

Wanneer:
Donderdag 29 juni van 15:00 – 16.30

Waar:
Wijkcentrum Bilgaard Hooidollen 17 Leeuwarden

Programma:
14.45    Inloop
15.00    Welkom en kort doelstellingen en geschiedenis van Lab Noord
15.15     Introductie op de diverse onderdelen van Lab noord zoals; wijkservicepunt,inloopmiddag, werkleerbedrijf, diensten, activiteiten en de samenwerking
16.00    Vragen
16:15     Nagaan op welke manier aanwezigen kunnen bijdragen aan gedachten goed Lab Noord
16.30    Afsluiting en borrel

Doelstellingen Lab Noord

-> Bereiken van de doelstelling van de transformatie in het sociaal
domein dat bewoners, ook bewoners met geen of een zwak
sociaal netwerk, meer in het eigen (wijk) netwerk kunnen
oplossen.
-> Over de kokers heen, de (professionele) samenwerking in de wijk
versterken, om de wijkbewoners zo zelfredzaam mogelijk te
maken.
-> De gedachten en mogelijkheden van de participatiewet
gebruiken om mensen in de wijk te laten leren en ervaring op te
doen om weer aan het werk te komen en/of zingevend
vrijwilligers te laten doen.

 

Aanmelding
We vinden het fijn om ongeveer te weten wie er komen.
U kunt zich opgeven door een mailtje te sturen naar
wijkservicepunt@bilgaardnet.nl
Wanneer u nog vragen hebt kunt u contact opnemen met Diet
Hensums de projectleider van Lab Noord. 0655748589 of
d.hensums@kaw.nl