Buurtservicepunt Bilgaard is verhuist naar het Wijkcentrum Bilgaard

Inloopspreekuur Stichting Buurtservicepunt

Het Buurtservicepunt is een onafhankelijke organisatie die er naar streeft om op een laagdrempelige manier alle burgers in Leeuwarden en Grou tijdens inloopspreekuren te ondersteunen bij hun vragen en problemen op het gebied van wonen, werk en welzijn.

Indien de medewerkers wijkbewoners niet zelf kunnen helpen, dan verwijzen zij door naar een andere instantie zoals het sociale wijkteam of een andere vrijwilligers- of welzijnsorganisatie. Als het wijkbewoners niet lukt om langs te komen, bijvoorbeeld vanwege gezondheidsklachten, dan kan er een afspraak worden gemaakt voor een huisbezoek.

Het Buurtservicepunt biedt wijkbewoners praktische ondersteuning bij onder andere:

  • het aanvragen van een uitkering
  • aanvragen van bijzondere bijstand
  • aanvragen van inkomens verruimende maatregelen
  • het indienen van een bezwaar
  • het invullen van de belastingaangifte
  • aanvragen van toeslagen
  • aanvragen van kwijtschelding
  • het verlengen van een verblijfsvergunning
  • vragen over de WMO

Vanaf 28 augustus kunt u ook met al uw vragen terecht op onze nieuwe locatie bij het Wijkservicepunt, Hooidollen 17, op maandag en dinsdag van 13.00-16.00 uur.

Wij zijn ook nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers!

Stichting Buurtservicepunt Leeuwarden

Telefoon 06-39864837

info@buurtservicepunt.nu

www.buurtservicepunt.nu