Stichting 1: Verbinding Maken Tussen Nieuwkomers en Ouderen

Hallo, mijn naam is Frederik Verf, stagiair bij de wijkvereniging Bilgaard en ik heb onderzoek gedaan naar meningen van bewoners over de activiteiten en diensten van onze wijkvereniging. Hierbij heb ik 60 inwoners van Bilgaard kort geïnterviewd. Één van de uitkomsten was dat er winst te behalen valt in meer verbinding tussen doelgroepen, bijvoorbeeld: tussen mensen van andere culturen en mensen van de Nederlandse cultuur. Marije de Jong en Lea de Vries, stagiaires van de organisatie Stichting 1 en studenten aan het Friesland College willen dit gaan doen in samenwerking met het wijkcentrum. Dit door middel van gesprekken en activiteiten die we samen bedenken waardoor inwoners van verschillende culturen elkaar beter leren kennen en van elkaar kunnen leren. Lijkt het jou ook leuk om hieraan mee te doen, of wil je er over mee denken met ons? Neem dan contact op met de wijkvereniging zelf, wijkservicepunt@bilgaardnet.nl of tel. 058-2663327; of met Marije de Jong op marije.dejong005@fclive.nl.