Leerlingen Prins Mauritsschool helpen mee in kindertuintje Wijkkoepel Bilgaard

Al een paar weken zijn de kinderen van groep 5 van de Prins Mauritsschool druk bezig in de moestuin bij de Wijkkoepel. Eerst moet alles natuurlijk klaar gemaakt worden om te kunnen zaaien. De stokken om de snijbonen op te binden zijn geplaatst. Spinazie is gezaaid. En de komende weken nog van alles meer. Nu nog groeizaam weer. Dan kunnen we over een paar maanden onze oogst binnen halen. We zullen dan ook een oogstfeest gaan houden.

Juf Johanna
Groepsleerkracht groep 5