Wijkvereniging Bilgaard werkt mee aan ‘de Walk of Peace’ door Bilgaard

Op vrijdag 21 september begint om 14.00 uur de Walk of Peace door de Leeuwarder wijk Bilgaard. Inloop is vanaf 13.30 uur bij het kerkgebouw van het Leger des Heils, Wollegaasterdam 1. De organiserende Raad van Kerken noemt de wandeling een pelgrimage van gerechtigheid en vrede, om armoede als onrecht op de kaart te zetten. “Om samen te staan voor een rechtvaardige vrede”. Wandelend om een statement te maken en elkaar te ontmoeten. Er lopen mensen mee die zich geraakt voelen rond de oneerlijkheid van armoede in onze stad en mensen vanuit de wijk zelf. Al wandelend langs verschillende plekken in de wijk Bilgaard waar we stil staan bij het thema armoede op verschillende manieren, staan we in verbondenheid met elkaar. De Walk of Peace wordt breed gedragen. Naast de Raad van Kerken Leeuwarden en de Raad van Kerken Fryslân, zijn ook Solidair Friesland, arme kant van Fryslân, sociaal wijkteam Noord, de voedselbank, Wijkvereniging/wijkbedrijf, Leger des Heils, lagere scholen in de wijk, wijkgroep Multiculti en verschillende andere kerken of religieuze groepen betrokken.