Geluidsmeter geplaatst op het dak van het Wijkcentrum Bilgaard

In de eerste week van februari 2019 heeft de firma Casper een geluidsmeter geplaatst op het dak van het wijkcentrum Bilgaard, Leeuwarden. Deze plaatsing is onderdeel van een groter project waarbij er een meetnet met daarin 16 geluidsmeters op verschillende plaatsen rondom de luchtmachtbasis Leeuwarden zullen worden geplaatst. 
Het doel van dit project is enerzijds om de geluidscontour, zoals die jaarlijks berekend wordt, te kunnen monitoren met daadwerkelijke metingen. Anderzijds moet het meetnet inwoners van omliggende dorpen en steden inzicht verschaffen in de geluidsniveaus zoals deze gemeten worden rondom de luchtmachtbasis.
De geplaatste geluidsmeter op het wijkcentrum Bilgaard heeft een informatief karakter en draagt daarmee bij aan de 2e doelstelling van het project. De verwachting is dan ook dat over enkele weken er een website gelanceerd zal worden die met enkele minuten vertraging inzicht zal verschaffen in de gemeten geluidswaarden zoals gemeten door het geluidsmeetnet.