Buurtservicepunt elke maandag van 10:00 tot 12:00 uur in het wijkcentrum Bilgaard

BUURTSERVICEPUNT

Het Buurtservicepunt biedt praktische ondersteuning bij onder andere:

  • Aanvragen van een uitkering
  • Aanvragen van bijzondere bijstand
  • Aanvragen van inkomensverruimende maatregelen
  • Indienen van een bezwaar
  • Aanvragen van toeslagen
  • Aanvragen van kwijtschelding
  • Het verlengen van een verblijfsvergunning
  • Vragen over de WMO