Op een veilige manier thuiszorg bieden tijdens de coronacrisis

Het coronavirus verspreidt zich snel, ook in Friesland neemt het aantal besmettingen toe. Mensen blijven thuis, om de verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Maar hoe zit dat als je thuiszorg hebt of gebruik maakt van een huishoudelijke hulp? Kan dat wel doorgaan? Thuiszorg Het Friese Land blijft gewoon zorg bieden. Uiteraard wordt daarbij alles in het werk gesteld om het risico op besmetting zoveel mogelijk te beperken. Zo is inmiddels een aparte route ingericht voor de zorg aan cliënten die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus.

Thuiszorg Het Friese Land biedt in veel gevallen (thuis)zorg aan cliënten met een kwetsbare gezondheid. De thuiszorgorganisatie doet er dan ook alles aan om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen.

Waakzaam
De (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden en collega’s in de huishoudelijke ondersteuning houden zich nog strikter dan anders aan de afgesproken, strenge hygiënevoorschriften :

 1. Geen handen schudden
 2. Niezen of hoesten in de elleboog
 3. Regelmatig handen wassen
 4. Papieren zakdoekjes gebruiken

Waar mogelijk houden de medewerkers de gewenste anderhalve meter afstand. Maar wanneer een cliënt zorg nodig heeft, is het natuurlijk lastig om je aan deze afspraak te houden.

Mondkapjes
Er is in heel het land een groot tekort aan mondkapjes. De medewerkers van Thuiszorg Het Friese Land dragen geen mondkapjes uit voorzorg. We reserveren onze beperkte voorraad mondkapjes voor cliënten die besmet zijn met corona of die om andere redenen ‘besmet verpleegd’ moet worden.

Hoewel er veel begrip is voor deze afspraak, zorgt het ook voor onrust. Niet alleen bij cliënten, maar ook bij de verzorgenden en verpleegkundigen. Thuiszorg Het Friese Land krijgt veel vragen over het dragen van zelfgemaakte mondkapjes.

RIVM advies
Thuiszorg Het Friese Land heeft die vragen voorgelegd aan het RIVM. In nauw overleg met het RIVM, hanteert Thuiszorg Het Friese Land nu de volgende afspraken, als het om mondkapjes gaat:

 1. De (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden en collega’s in de huishoudelijke ondersteuning dragen géén beschermende materialen uit voorzorg
 2. Wanneer een cliënt besmet is met het coronavirus of voldoet aan onze criteria voor het protocol ‘besmet verplegen’ dragen (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden beschermende materialen, die voldoen aan de professionele criteria
 3. Hoestende of niezende medewerkers die, op minder dan 1,5 meter afstand, zorg verlenen aan ouderen of kwetsbare cliënten, vragen we een chirurgisch mondneusmasker te dragen
 4. Het staat cliënten uiteraard vrij om zelf een (zelfgemaakt) mondmasker te dragen. Dit garandeert niet dat zij volledig beschermd zijn, maar geeft mogelijk wel rust.

C-route
Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, heeft Thuiszorg Het Friese Land voor de zorg aan (mogelijke) coronapatiënten een aparte, regionaal overstijgende, verpleegkundige route ingericht, met een apart team verpleegkundigen.

Is een cliënt (mogelijk) besmet met het coronavirus, dan wordt hij of zij opgenomen in deze c-route en draagt het reguliere team de thuiszorg tijdelijk over. Zodra een cliënt hersteld is, neemt het reguliere zorgteam de zorg weer over. Ook bij twijfel, of cliënten besmet zijn met het ‘gewone’ influenzavirus of met het coronavirus, worden cliënten tijdelijk aan het c-team overgedragen. Deze werkwijze moet het risico op verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk beperken.

Risico’s mijden
Daarnaast vraagt Thuiszorg Het Friese Land de medewerking van de thuiszorg cliënten zelf, om het risico op besmetting met het virus te voorkomen. Cliënten worden verzocht direct contact op te nemen, bij een combinatie van de volgende punten:

 1. wanneer zij griepverschijnselen én koorts hebben,
 2. wanneer zij contact hebben gehad met een patiënt met het coronavirus
 3. onlangs een bezoek brachten aan één van de risicogebieden in het buitenland of

Cliënten kunnen in dat geval telefonisch contact opnemen via 0900-8864.

Heeft u nog meer vragen over thuiszorg en het coronavirus, lees dan ook de informatie op www.thfl.nl of bel met de zorgcentrale via 0900-8864.

Warme groet, Karin Veenstra, Melanie Bous & Martine Santinge

[Fotobijschrift:]

Ineke Wonder is één van de verpleegkundigen in het c-team van Thuiszorg Het Friese Land. Zij biedt zorg bij cliënten thuis, die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus.