Protocol opening na corona

Protocol opening na corona

26 mei 2020

Bedoeld voor alle gebruikers van wijkcentrum Bilgaard

Inleiding

Met de uitbraak van Corona is er voor Wijkvereniging Bilgaard een nieuwe situatie ontstaan die vraagt om een plan van aanpak en scenario’s voor de beperkte opening van het wijkcentrum per 1 juni 2020.

De richtlijnen zoals het bestuur van de Wijkvereniging Bilgaard deze heeft opgesteld, worden door de vaste (en tijdelijke) gebruikers getekend voor gezien en akkoord. Zij zijn medeverantwoordelijk voor een veilig wijkcentrum.

Voorlopig is het wijkcentrum alleen toegankelijk voor bezoekers die vooraf een bezoekafspraak hebben gemaakt via het Wijkservicepunt.

Algemene RIVM-richtlijn Veiligheidsrisico’s

Nieuwe richtlijn RIVM is het uitgangspunt:

 • Tussen volwassenen onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
 • Kinderen van 12 jaar en jonger hoeven geen 1,5 meter afstand te houden
 • De Wijkvereniging Bilgaard meldt zich bij de GGD indien ze een ziektegeval (corona) hebben.
 • ALLE bezoekers melden zich bij het betreden EN verlaten van het wijkcentrum bij het wijkservicepunt en zullen worden geregistreerd in het bezoekregister. Er mogen niet meer dan 30 bezoekers tegelijkertijd in het gebouw aanwezig zijn.
 • Er mogen maximaal 4 personen aan dezelfde tafel zitten op 1,5 m afstand. Dat geldt niet voor mensen uit hetzelfde huishouden.

Bezoekers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag.

 1. Fysiek contact
 • Volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar.
 • Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en goed, tenminste 20 sec.
 • Er worden geen handen geschud.
 • Hoesten/niezen in de elle boog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze meteen weg
 • Niet aan je gezicht zitten.
 1. Hygiëne-maatregelen

Wijkvereniging Bilgaard draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd.

De hygiëne-maatregelen hangen bij de ingang en op verschillende plaatsen in het wijkcentrum.

In of bij iedere ruimte:

 • Desinfecterende hand-gel.
 • Papieren handdoekjes.
 • Oppervlaktesprays.

Begeleiders van activiteiten óf huurders van ruimtes zijn zélf verantwoordelijk voor het uitvoeren van hygiëne maatregelen zoals hierboven beschreven in de ruimtes die zij gebruiken. In de algemene ruimtes is de Wijkvereniging Bilgaard hiervoor verantwoordelijk.

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:

 • Wijkvereniging Bilgaard draagt er zorg voor dat de algemene hygiëne voorschriften van het RIVM zo veel mogelijk worden nageleefd.
 • Personeelsleden mogen persoonlijke beschermingsmiddelen dragen
 • Vrijwilligers die een bar- of keukendienst draaien dragen handschoenen.
 • In geval van calamiteit is er beschermende kleiding en attributen aanwezig: mondkap, bril, handschoenen en jas
 1. Hygiëneregeling gebruiksmiddelen

Gebruiksmaterialen, speelmaterialen, devices (toetsenborden, muizen en dergelijken) en werkplekken dienen bij gebruik door meerdere mensen met regelmaat ontsmet te worden. Ook materialen die met door meerdere mensen worden gebruikt worden met regelmaat ontsmet.

Gezamenlijke voorwerpen (gereedschap e.d.) worden niet uitgewisseld.

Contactpunten worden ieder uur schoon gemaakt nadat er bezoekers zijn geweest: denk hierbij aan de schakelaars, deurknoppen en andere contactoppervlakten.

Gebruikers worden erop gewezen dat ze regelmatig hun handen wassen.

 1. Schoonmaak

Dagelijks intensieve schoonmaak van alle ruimtes.

Objecten die aangeraakt kunnen worden door klanten en bezoekers, zoals prullenbakken en balieoppervlakken worden 5 keer per dag schoongemaakt.

 1. Contact ouders of begeleiders

Er is geen fysiek contact tussen ouders en begeleiders/ beheerder/ docenten.

Er is ook geen fysiek contact tussen mensen die bezoekers komen brengen en de andere mensen binnen het wijkcentrum.

In en om het gebouw

De beschikbare ruimte in het gebouw dient optimaal ingezet te worden, zodat zo veel mogelijk afstand tussen gebruikers en tussen begeleiders en docenten gecreëerd wordt. Dat vraagt eveneens om een ruimere opstelling in de ruimtes.

Activiteiten waarin de RIVM-richtlijnen niet kunnen worden gehandhaafd in de gereserveerde ruimtes, kunnen geen doorgang vinden, of, in een gewijzigde vorm, in een andere ruimte.

 1. Buitenruimtes
 • Ook voor de ingang en in de buitenruimte aan de achterkant houdt iedereen zich aan de 1,5 meter richtlijn.
 • Er wordt rekening gehouden met voorbijgangers aan de voorzijde van het gebouw.
 • Er mag door MAXIMAAL 2 personen tegelijkertijd worden gerookt op de rookplek.
 • De looproute naar de vuilcontainers dienen beschikbaar te zijn met inachtneming van de 1,5 m afstandsrichtlijn.
 1. Looproutes

Wijkvereniging Bilgaard hanteert looproutes, zo veel mogelijk met éénrichtingsverkeer. Daarvoor wordt bewegwijzering geregeld. Er komt een specifiek looprouteplan.

 1. Pauzemomenten

Tijdens pauzemomenten wordt altijd de 1,5 m afstand in acht genomen. Pauzes worden gescheiden gehouden, of in de ruimte van de activiteit. Maar ook daar wordt aan de 1,5 m richtlijn gehouden.

 1. Horeca momenten

In de kantine wordt 1,5 m in acht genomen. Cashbetalingen worden via een “uitwisselbakje” gedaan om handcontact te allen tijde te vermijden. Bij contante betalingen wordt gevraagd zoveel mogelijk gepast te betalen. Dranken worden geserveerd in kartonnen bekers.

Bij de kassa komt een scherm om besmetting tegen te gaan.

 1. Toiletruimtes

Er kan in elke toiletruimte slechts één persoon, Door de gebruikers moet in de gaten worden gehouden in hoeverre toiletten beschikbaar zijn en ze bewaken hierbij strak de 1,5 meter afstand. Toiletten worden doorgespoeld met gesloten toiletdeksel.

 1. Wegstuurbeleid
 • Conform richtlijn RIVM: wanneer iemand gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, maakt deze persoon dat terstond kenbaar. Vervolgens wordt die persoon verzocht onmiddellijk naar huis te gaan.
 • Bezoekers die zich niet aan de basisregels houden, worden gewaarschuwd. Houden ze zich na twee waarschuwingen nog steeds niet aan de basisregels, dan worden ze verzocht het wijkcentrum te verlaten.
 1. Thuisblijfregels

Wijkvereniging Bilgaard past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent dat je thuisblijft bij de volgende klachten:

 • Verkoudheid.
 • Niezen.
 • Hoesten.
 • Keelpijn.
 • Moeilijk ademen.
 • Koorts.

Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt. Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in je huishouden thuis.

 1. Kapstokken en jassen

Jassen worden opgehangen aan de stoel van de gebruiker. De kapstokken mogen niet worden gebruikt

Naam en organisatie: …………………………………………

Datum: …………………………………………

Handtekening: …………………………………………