Reconstructie pleintjes de Jokse en aanliggende wegen vanaf 24 augustus

Geachte bewoner,
Vanaf maandag 24 augustus 2020 tot en met juli 2021 vindt een herinrichting plaats van de Jokse .
Het gaat om de reconstructie van drie pleintjes met aansluitende wegen.

Werkzaamheden:
 Verwijderen asfaltverhardingen van de rijwegen en aanbrengen klinkerverhardingen.
 Vernieuwen parkeervakken
 Vernieuwen trottoirs en tegelverhardingen
 Aanpassen groenvoorzieningen bij de parkeervakken van de pleintjes

Uitvoering:
Wij voeren het werk uit in een zestal fases.
Maandag 24 augustus t/m vrijdag 16 oktober vindt de uitvoering plaats van fase 1. Dit gaat om het plein De Jokse 129 t/m De Jokse 185. We beginnen met de trottoirs.
Vanaf maandag 7 september nemen we de bestaande verharding van de rijbaan op. U dient dan elders te parkeren. Dit geldt ook voor de gebruikers van de garageboxen aan het plein. De woningen zijn dan weer bereikbaar via de trottoirs.
Voor de aanvang van iedere volgende fase ontvangt u steeds nader bericht waarin we de planning aangeven.

Inloopbijeenkomst
Als u naar aanleiding van deze brief vragen heeft, bent u van harte welkom tijdens de inloopbijeenkomst op dinsdag 11 augustus van 16.30 uur tot 19.30 uur in het wijkcentrum aan de Hooidollen 17.
Vragen?
Wanneer u vragen heeft over de uitvoering van de herinrichting kunt u contact opnemen met de heer H. Stellingwerf, die het werk begeleidt namens de gemeente. Zijn telefoonnummers zijn 06-43365343 en 14058.

Met vriendelijke groet,
Haije Stellingwerf ,Gemeente Leeuwarden