Corona-update. Wat mag vanaf 14 oktober voor dorps- en buurthuizen (Wijkcentrum Bilgaard)

https://www.doarpswurk.frl/coronanieuws/nieuwe-coronamaatregelen-per-14-oktober/

In de persconferentie van 13 oktober kondigden premier Rutte en minister van Volksgezondheid de Jonge een gedeeltelijke lockdown aan. De maatregelen die nu genomen worden zijn pijnlijk, maar noodzakelijk om de snel oplopende besmettingen een halt toe te roepen. De maatregelen dienen om het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken. Hoewel we elkaar graag ontmoeten, moeten we dat nu even beperken om het virus de kop in te drukken.

Er is een routekaart gepresenteerd door het kabinet gepresenteerd door het kabinet die 4 scenario’s onderscheidt met bijpassende maatregelen: waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. In Nederland geldt nu het scenario ‘zeer ernstig’. Hieronder kunt u lezen wat de belangrijkste maatregelen zijn voor dorps- en buurthuizen. De nieuwe maatregelen gaan op 14 oktober om 22:00 uur in. De maatregelen gelden in ieder geval tot 27 oktober, daarna wordt er gekeken hoe het staat met het aantal besmettingen.

Aangezien dorps- en buurthuizen niet altijd binnen de algemene maatregelen vallen, zal deze pagina in de loop van de tijd misschien worden aangepast. Houd daarom voor het meest actuele overzicht deze pagina in de gaten.

De belangrijkste basisregels blijven:
• Iedereen van 18 jaar en ouder houdt overal 1,5 meter afstand tot elkaar
• Blijf thuis bij klachten en laat u testen
• Was vaak u handen en hoest en nies in uw elleboog
• Werk zoveel mogelijk thuis
• Vermijd drukte: ga weg als het druk is/reis zoveel mogelijk buiten de spits

Maatregelen vanaf 14 oktober voor dorps- en buurthuizen.
• In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal van 30 personen (geldt per zaal en is exclusief personeel);
• Binnen en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens (als ze aan een tafeltje zitten);
• Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen;
• Vanaf 13 jaar is het dragen van een mondkapje in de publieke binnenruimtes verplicht (ook in dorps- en buurthuizen);
• Locaties (zoals dorps- en buurthuizen) met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie (afhalen blijft wel mogelijk);
• Evenementen zijn verboden.

Verder blijft het nodig om hygiënemaatregelen te nemen en een protocol te maken, lees het Protocol Dorps- en Buurthuizen 13-10-2020 dat Doarpswurk heeft opgesteld. Werk op basis van reservering en een ‘checkgesprek’. Noteer bij binnenkomst naam en telefoonnummer van bezoekers, zodat je – mocht er een besmetting zijn – mensen kunt informeren. Werk met vaste zitplaatsen (geen roulatie) en breng duidelijke looproutes aan.
Voor meer informatie over het ventileren van gebouwen kijk hier.

Voor zover nu bekend moet alleen het gedeelte met horecafunctie in het dorps- of buurthuis dicht. De overige functies mogen wel open blijven, maar er mag dus geen drank verkocht of geserveerd worden. Als hier meer duidelijkheid overkomt, zal dat hier worden vermeld.

Sporten:
• Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand. Sporten in teamverband mag met maximaal 4 personen;
• Wedstrijden zijn niet toegestaan om reisbewegingen te beperken;
• Voor kinderen tot 18 jaar is sporten wel toegestaan en mogen er wedstrijden worden gespeeld met teams van eigen club;
• Sportkantines blijven dicht;
• De kleedkamers en douches moeten sluiten.
Meest actuele richtlijnen over sporten kun je ook vinden op de website van NOC*NSF.

De aangescherpte maatregelen vanaf 13 oktober zijn te lezen op de website van de Rijksoverheid
Lees de berichten op de website van de Veiligheidsregio Fryslân zoals ook de laatste noodverordening.