Beperkte openstelling spreekuren Wijkcentrum Bilgaard

Vanaf 15 maart aanstaande zal het Wijkcentrum beperkt opengesteld worden voor het Buurtservicepunt en de Buurtkamer. De WIJKkoepel blijft vooralsnog gesloten.

Het Buurtservicepunt is aanwezig op maandag van 10:00 uur tot 12:00 uur. Wilt u

hiervoor een afspraak maken dan kunt u bellen naar het Wijkservicepunt,

telefoonnummer: 058-2663327.

 

De Buurtkamer is geopend op dinsdag en donderdag van 13:00 uur tot 16:00 uur. Wilt u een gastvrouw van de Buurtkamer spreken? Dan kunt u contact opnemen met het

Wijkservicepunt via het telefoonnummer: 058-2663327.

 

Heeft u een sociaal werker

nodig van Wijkteam Noord? Neem dan contact op met Amaryllis via het

telefoonnummer: 058-3030400.

Heeft u een afspraak gemaakt? Kom dan op het afgesproken tijdstip langs en druk op de bel. Een van onze medewerkers zal u binnenlaten.