Vanaf 7 september weer fietslessen in/bij het Wijkcentrum

Beste lezer,

Graag willen we onder uw aandacht brengen dat er op dinsdag 7 september 2021 een nieuwe fietscursus voor volwassenen start bij Wijkvereniging Bilgaard. Ook deelnemers uit andere wijken en dorpen zijn welkom. Ervaren vrijwillige fietsdocenten van de Fietsersbond geven de lessen.

We vragen u om deze cursusmogelijkheid zo spoedig mogelijk met belanghebbenden te bespreken. Aanmelding kan tm uiterlijk 16 augustus bij Wijkvereniging Bilgaard, per mail naar wijkservicepunt@bilgaardnet.nl of telefonisch (058 266 33 27).

ACTUEEL: vanwege het coronavirus gelden de normale coronamaatregelen. Wijkcentrum Bilgaard past het coronaprotocol voor club- en buurthuizen toe. Aanvullend kunnen tijdens de fietscursus zo nodig handschoentjes en mondkapjes gebruikt worden.

De nieuwe fietscursus start op dinsdag 7 september, de laatste les is op donderdag 14 oktober.
De cursus duurt 6 weken, met 2x per week op dinsdagochtend en donderdagochtend.
Plaats: Wijkvereniging Bilgaard, De Hooidollen 17 in Leeuwarden.
Totale kosten: 12 euro.

Als u vragen hebt willen wij die graag beantwoorden.
U kunt dan contact opnemen met het Wijkservicepunt Bilgaard, per mail (wijkservicepunt@bilgaardnet.nl) of telefonisch (058 266 33 27).

Met vriendelijk groet,
namens het team fietsdocenten Bilgaard
Pieneke Wiertz