Contact

Voor vragen over activiteiten, zaalverhuur in zowel het wijkcentrum en de Speelkoepel, of (betaald) vrijwilligerswerk, kunt U terecht bij :

Dick Bootsma
Beheerder, coördinator activiteiten en vrijwilligers
dickbootsma@gmail.com
Telefoon : 058-2663327

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 08:30-12:00 en van 13:30 -17:00 uur

Email : wijkvereninging@bilgaardnet.nl
ook voor reacties en suggesties wijkblad

Bestuur Wijkvereniging Bilgaard

Mw J. van Dongen, voorzitster en secretaris
Dhr J. Hoogeboom, Tel: 058-2666121
Mw G. de Vries
Dhr A. Nijboer
Mw A. de Jong
Mw E. Klijnstra, Ledenadministratie, Tel: 058-2667115

kopij

Dhr J. Hoogeboom, Tel: 058-2666121
Aanleveren kopij mogelijk via mail of brengen bij het Wijkcentrum
Email:redactie@bilgaardnet.nl

Layout en advertenties

Medianet. Email: info@medianet.nl

Bezorging Bilgaardnieuws

mevr. Sandra Oudt
te: 058-2663327

Speelkoepel

Lijda Onclin
Tel: 06-21857279
Bij geen gehoor, bel het Wijkcentrum: 058-2663327

Redactie

Jan Hogeboom, Tel: 058-2666121
Dick Bootsma
Jurjen Atema
Caroline Groeneweg
Jan Willem van Gorkom (ict)
Henk Hartsuiker (fotografie)