Contact

Voor vragen over activiteiten, (betaald) vrijwilligerswerk, of zaalverhuur in zowel het Wijkcentrum als de Wijkkoepel, kunt U terecht bij :

Dick Bootsma
Beheerder, coördinator activiteiten en vrijwilligers
dickbootsma@gmail.com
Telefoon : 058-2663327

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 08:30-12:00 & 13:30 -17:00 uur

Vragen of suggesties
Email : wijkvereniging@bilgaardnet.nl
(ook voor reacties en suggesties betreffende wijkblad BilgaardNieuws)

Bestuur Wijkvereniging Bilgaard
Mw J. van Dongen, voorzitster en secretaris
Dhr J. Hoogeboom, Tel: 058-2666121
Mw G. de Vries
Dhr A. Nijboer
Mw A. de Jong
Mw E. Klijnstra, Ledenadministratie, tel: 058-2667115

Speelkoepel
Lijda Onclin
Tel: 06-21857279
Bij geen gehoor, bel het Wijkcentrum: 058-2663327

Kopij BilgaardNieuws
Dhr J. Hoogeboom, Tel: 058-2666121
Aanleveren kopij kan bij Wijkcentrum balie, of per email
Email: redactie@bilgaardnet.nl

Bezorging BilgaardNieuws
Sandra Oudt
Tel: 058-2663327

Layout en advertenties BilgaardNieuws
Medianet BV
Email: info@medianet.nl

Redactie
Jan Hogeboom, tel: 058-2666121
Dick Bootsma
Jurjen Atema
Caroline Groeneweg
Jan Willem van Gorkom (ICT)
Henk Hartsuiker (fotografie)