Over Ons

Missie: Het bevorderen van contacten tussen alle bewoners van Bilgaard.
Door: Het stimuleren en begeleiden van vrijwilligerswerk

  • Het organiseren en aanbieden van cursussen en activiteiten
  • Het initiëren van wijkgerichte initiatieven om de participatie van de
    bewoners te bevorderen en te vergroten.
  • Het Wijkcentrum de centrale plek in de wijk te laten zijn voor bewoners
    en organisaties.

De wijkkoepel

De wijkkoepel is gelegen aan de rand van de stad met ruime, gratis, parkeervoorzieningen. Rondom de speelkoepel ligt een eenvoudige speeltuin en jeu-de boulesbaan. Vlak achter ons terrein begint de gemeentelijke heemtuin met planten van vroeger die weer grenzeloos over gaat in het Leeuwarderbos. De zaal is op deze wijze voor u in te richten, geschikt tot 40 personen. Aanwezig: lezenaar, beamer, flapover, geluidsversterker. Bediening is aanwezig voor het serveren van koffie/thee of andere dranken. Bij afspraak vooraf kan een lunch, of  hapjes worden geserveerd.

Grote zaal wijkcentrum Bilgaard

Kantine wijkcentrum Bilgaard

Jeugd Honk

Hobby ruimte

Digikamer en vergaderruimte

lijn

 Serviceteam Wijkvereniging

Voor klussen zoals een kast verzetten, een lamp vervangen, CV ketel bijvullen, schilderij ophangen of  kleinschalig tuinonderhoud.

 Sandra Oudt, Coördinator Serviceteam

serviceteam@bilgaardnet.nl
nummer: 058-2663327

Klusteam

Tuinteam

lijn

 Repair Café

In het Repair Café Bilgaard kunt u terecht voor gratis technisch advies en reparatie van klein elektra, speelgoed, kleding, poppen, fietsen, en ook huishoudelijke   apparaten, mits niet groter dan een stofzuiger.

 Dick Bootsma
nummer: 058-2663327

lijn

Max Mobiel

Max mobiel maakt onderdeel uit van het in januari te starten Vervoer Project Bilgaard met 3 elektrische automobieltjes. De mobiel biedt plaats voor 2 personen. Het Vervoer Project Bilgaard is een pilot van een half jaar in samenwerking met Wijkvereniging Bilgaard, Palet, de gemeente Leeuwarden en de Friesland Zorgverzekeraar en is bedoeld voor bewoners uit Bilgaard die geen eigen vervoersmiddel hebben en met mobiliteitsproblemen kampen. Voor maar 1 euro per rit brengt onze chauffeur u naar de winkel, de dokter, het ziekenhuis of naar familie binnen de gemeente Leeuwarden. De begeleiding stopt niet bij de deur, de chauffeur kan als u dat wenselijk vindt met u meegaan naar een ziekenhuisbezoek of helpen met het halen van boodschappen. De chauffeurs zijn vrijwilligers die vanuit de wijkvereniging worden ingezet.

vervoer@bilgaardnet.nl
nummer: 058-2663327

lijn

Buurtpreventie Bilgaard

Het buurtpreventieproject is speciaal bedoeld voor woonomgevingen waar men regelmatig te maken heeft met problemen op het gebied van de criminaliteit en waar een groot deel van de buurtbewoners bereid is er samen met de politie iets aan te doen. Buurtpreventie werkt zelfstandig. Het team maakt onderlingen afspraken  over wat ze gaan doen bij hun rondjes door de wijk. Zo kunnen ze bijvoorbeeld afspreken hoe vaak  ze een rondje lopen, op welke tijdstippen en aan welke punten ze hun aandacht schenken. De leden van de teams zijn opgeleid en een introductie cursus gevolgd. Het team werkt nauw samen met andere organisaties die ook in de buur werkzaam zijn, zoals de gemeente, de politie , het dorpsbelang/wijkbestuur en het welzijnswerk.

Wilt u deel uitmaken van het Buurtpreventieteam? Neem dan contact op met Dick Bootsma Beheerder Project Coördinator Wijkcentrum Bilgaard.

Telefoonnummer: 058-2663327 / 06-2559439

Email: wijkcentrum@bilgaardnet.nl

Inschrijfformulieren zijn ook bij hem af te halen.

lijn

Buurtsportvereniging Bilgaard

De Buurtsportvereniging is een initiatief van Wijkvereniging Bilgaard en de Buurtsportcoaches werkzaam in de wijk. Door het minimum aan vereninningen in de wijk  is het doel van de Buurtsportvereniging om Bilgaard aan het sporten te krijgen zonder dat  de bewoners hun wijk uit moeten. De Buurtsportvereniging biedt verschillende sportactiviteiten voor zowel volwassenen als kinderen. Er worden dagelijks sport en spel activiteiten verzorgt die aansluiten bij de motorische vaardigheden van de leeftijdsgroepen. Deze activiteiten worden begeleid door onze sportleiders.

Heeft u vragen over de Buurtsportvereniging, neem dan contact op met:

Dick Bootsma

dickbootsma@gmail.com
nummer: 058-2663327

lijn