Coronamaatregelen Wijkcentrum Bilgaard

Geachte lezer,

Vanaf zaterdag 13 november 18.00 uur gelden de volgende maatregelen die ook van
belang zijn voor buurt- en dorpshuizen:
Houd 1,5 meter afstand op die plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht
is.
Wanneer er geen coronatoegangsbewijs verplicht is geldt een mondkapjesplicht.
Deze verplichte sluitingstijd geldt niet voor kunst- en cultuurvoorstellingen in
bijvoorbeeld bioscopen, theaters en concertzalen.
Voor reguliere ontmoetingsactiviteiten in het buurt- en dorpshuis gelden géén
verplichte sluitingstijden. Beheerders en besturen kunnen er wel voor kiezen een
buurthuis eerder dan normaal te sluiten (bijvoorbeeld in overleg met de
gemeente). De horeca binnen een buurthuis dient in ieder geval om 20.00 uur te
sluiten.
Als een huisgenoot besmet is dan gaat die in isolatie. Alle andere (gevaccineerde
en ongevaccineerde) huisgenoten moeten in quarantaine.
Op rijksoverheid.nl/coronamaatregelen staan alle maatregelen, voorwaarden en
uitzonderingen verder toegelicht.

Uiteraard gelden te allen tijden de
basisregels ten aanzien van de 1,5 meter afstand, mondkapjes, ventilatie en
handhygiëne.
Het Coronatoegangsbewijs is niet verplicht in dorps- en buurthuizen. Dit
betekent dat toegang tot een dorps- en buurthuis niet onder de CTB-plicht vallen.
Hieronder worden enkele functies nader toegelicht:
de bibliotheek(functie) is niet CTB-plichtig;
de georganiseerde en besloten dagbesteding is niet CTB-plichtig (ook het nuttigen
van een maaltijd en een kop koffie kan in dergelijke settings zonder CTB);
ontmoetingsactiviteiten die voor specifieke doelgroepen georganiseerd worden
(zoals kaarten, kienen, biljarten, gamen of vergaderingen) kunnen zonder CTB
plaatsvinden in het buurthuis;
de open inloop (bijvoorbeeld Inloop-GGZ/ huiskamerfunctie/ soos/ spreekuur van
het wijkteam) kan zonder CTB plaatsvinden (zonder horecafunctie1);
bijvoorbeeld ook het Alzheimer-café, lunch- en kookactiviteiten voor kwetsbare
groepen en bewegingslessen kunnen plaatsvinden zonder CTB;
huiswerkbegeleiding of andere educatieve activiteiten binnen dorps- of
buurthuizen zijn niet CTB-plichtig;
individuele ondersteuning binnen dorps- of buurthuizen is niet CTB-plichtig;
ook de maatschappelijke opvang is vrij toegankelijk voor de betreffende
doelgroep.

De mondkapjesplicht is sinds 6 november weer verplicht in publieke
binnenruimten en bij contactberoepen. Een dorps- of buurthuis huis is ook
toegankelijk voor het brede publiek, dat is belangrijk.

De mondkapjesplicht
geldt per 6 november dus ook voor dorps- en buurthuizen.

Als u plaatsneemt aan tafel of op een stoel mag u uw mondkapje afzetten.