Contact

Voor vragen over activiteiten, (betaald) vrijwilligerswerk, of zaalverhuur in zowel het Wijkcentrum als de Wijkkoepel, kunt U terecht bij :

Dick Bootsma
Coördinator en zakelijk leider Wijkvereniging en Wijkbedrijf Bilgaard
dickbootsma@gmail.com
Telefoon : 058-2663327

Openingstijden
Maandag t/m donderdag 08:30-16:30
Vrijdag 09:00-12:00 uur

Vragen of suggesties
Algemene vragen : wijkservicepunt@bilgaardnet.nl
Voor reacties en suggesties betreffende wijkblad BilgaardNieuws : redactie@bilgaardnet.nl

Bestuur Wijkvereniging Bilgaard
Dhr A. Huang, interim voorzittter
Mw C. Molenaar, secretaris
Dhr J. Hoogeboom, hoofdredacteur
Dhr K. Pijpstra, penningmeester
Dhr J. Dijkema, ledenadministratie

WIJKkoepel
Wijkservicepunt balie
Tel: 058-2663327
Mail: wijkservicepunt@bilgaardnet.nl

Kopij BilgaardNieuws
Dhr J. Hoogeboom, Tel: 058-2666121
Aanleveren kopij kan bij Wijkservicepunt balie, of per email
Mail: redactie@bilgaardnet.nl

Bezorging BilgaardNieuws
Mw S. Oudt
Tel: 058-2663327

Layout en advertenties BilgaardNieuws
Mediaannet BV
Mail: info@mediaannet.nl

Redactie
Dhr J. Hogeboom, tel: 058-2666121
Dhr D. Bootsma
Mw C. Groeneweg
Dhr J.W. van Gorkom (ICT)
Dhr H. Hartsuiker (fotografie)