persberichten

Samenwerken is toch niet meer dan normaal?

Bron: Landelijk Congres Openbare Ruimte.

lcor1Hoe ga je als stad op een innovatieve manier om met initiatieven uit de samenleving? Deze vraag wordt beantwoord tijdens de excursie naar de wijk Bilgaard. Wat we daar leren? Tineke Damsma, voorzitter van de wijkvereniging, vertelt hoe de vereniging uitgroeide tot een echte onderneming en welke spin-off dat heeft voor de buurt.

In Bilgaard zetten vrijwilligers, het zijn er op dit moment wel honderdvijftig, aangestuurd door de wijkvereniging zich op diverse manieren in voor hun wijk. Ze voeren onderhoudswerkzaamheden uit, verwijderen onkruid en ruimen zwerfafval op. In deze pilot van anderhalf jaar, die nog loopt tot 1 januari

2017, faciliteert de gemeente daar waar mogelijk of wenselijk. Maar het echte werk wordt er ‘gewoon’ door de bewoners gedaan: een schoolvoorbeeld van burgerparticipatie.

‘Ik snap echt niet waarom dit zo bijzonder is, wij vinden het heel gewoon om actief te zijn in onze eigen buurt’, vertelt Tineke Damsma. Toch is de aandacht voor hun wijk haar niet ontgaan en heeft zij eerder gehoord dat de saamhorigheid in deze buurt opvallend hoog is. Aanjager voor de wellicht meer ondernemende houding is het Wijkbedrijf Bilgaard: een samenwerkingsverband van bedrijven en bewoners die van de wijk Bilgaard een prachtige wijk wil maken waar het prettig wonen en leven is. Dat start met collectieve energiebesparing en het terug laten vloeien van dat geld in de wijk.

De wijkvereniging werd partner in het wijkbedrijf en levert de vrijwilligers om de wijk prettig leefbaar te maken. ‘Met een serviceteam en een zorgteam zijn wij aanwezig in Bilgaard, maar inmiddels hebben we veel meer initiatieven opgepakt. Een groenteam, dat het onderhoud van de openbare ruimte van de gemeente heeft overgenomen bijvoorbeeld, of het buurtpreventieteam en vervoerteam. Nu spannen wij ons in voor een buurtsportvereniging.’

lcor2

De kracht van de vereniging ligt volgens Damsma in de gastvrijheid ervan: ‘Daar willen we in excelleren. Wij hebben heel veel activiteiten in het wijkcentrum, een grote aanloop en ons eigen huis-aan-huis blad. Wij nodigen de bewoners van de wijk – veel ouderen, werklozen en allochtonen – uit om met elkaar in contact te komen. En wie als vrijwilliger aan de slag wil, krijgt een formeel contract en duidelijke afspraken. We gaan met groot respect met elkaar om.’ En zo wordt de vereniging meer en meer een echte werkgever en een echte onderneming: ‘Dat was wennen in het begin, maar het is geweldig om te zien hoe sommige mensen vervolgens doorstromen naar betaald werk, hoe eenzame ouderen hun huis uitkomen en hoe netjes verzorgd de wijk erbij ligt. Samenwerken is in Bilgaard niet meer dan normaal’, besluit Damsma.

http://www.lcor.nl/nieuws

 

 

 

Gratis taalles in wijkcentrum Bilgaard

Bron: Leeuwarder Courant. 10 september 2016, pag. 20
LEEUWARDEN
In de Leeuwarder wijk Bilgaard zijn vanaf deze week gratis lessen in computer- en taalvaardigheid te volgen. Ze worden gegeven door vrijwilligers van de bibliotheken met ondersteuning van docenten van het Friesland College. De cursussen in het wijkcentrum Bilgaard zijn onderdeel van het woensdag geopende Digi-taalhuis. Er is individuele begeleiding en de lesstof wordt zowel digitaal als schriftelijk aangeboden. In het bestrijden van laaggeletterdheid vervullen de bibliotheken een belangrijke rol.

Wijkbedrijf Bilgaard

Bron: Bewonersinitiatieven , gemeente Leeuwarden, september 2016 . pagina 25

Wijkbedrijf is een samenwerkingsverband van bedrijven, de wijkvereniging Bilgaard en bewoners die van Bilgaard een prachtige wijk willen maken waar het prettig wonen en leven is. Het wijkbedrijf is geen vereniging of stichting waarvan bewoners lid kunnen worden, maar het bedrijf werkt wel nauwe samen met de bewoners van Bilgaard. Wijkbedrijf Bilgaard verzorgt onder meer hand- en spandiensten tijdens de uitvoering van het groenonderhoud, woningonderhoud, klusdiensten, schoonmaak, vervoer van mindervaliden en huishoudelijke hulp. Wijkbedrijf Bilgaard heeft in 2014 nog de landelijke Herman Wijffels Innovatieprijs gewonnen als het meest innovatie sociaal duurzame project van Nederland. Bij het Wijkbedrijf Bilgaard zijn de volgende ondernemers betrokken: bouwgroep Dijkstra Draisma, KAW (architect en bewonerscommunicatie), Kuub ( collectie opdrachtgeverschap) Ekwadraat (energie) en Acore Coaching (biologische boerderij). De leden van het consortium verbinden zich voor 20 jaar aan de wijk, opdat het wijkbedrijf daarna zelfstandig verder kan opereren.

Dick Bootsma over ‘zijn’ Wijkcentrum Bilgaard

Bron: Bilgaard Boulevard, Jaargang 6, Editie 2, 2016, pagina 21.

Bilgaard bestaat alweer 50 jaar. Het is een wijk met meer dan 6000 inwoners, grenzend aan het Leeuwarder Bos. In het hart ligt het sfeervolle winkelcentrum met daar vlakbij het wijkcentrum van Bilgaard. Heel veel bewoners weten het te vinden. Het bestuur van de Wijkvereniging Bilgaard doet er alles aan om het wijkcentrum het kloppend hart van de wijk te laten zijn. Dick Bootsma heeft als beheerder/projectcoördinator activiteiten en vrijwilligers de touwtjes in handen.

Dick doet zijn werk met veel plezier. Hij vindt het leuk om mensen op een positieve en prettige manier te stimuleren. Hierbij zoekt hij naar mogelijkheden oftewel kansen die hij optimaal benut. Mensen krijgen de ruimte om hun capaciteiten volledig in te zetten en om zich te ontwikkelen, waardoor het plezierig is om in het wijkcentrum te werken. Momenteel heeft het wijkcentrum meer dan 140 vrijwilligers.

De wijkvereniging is er voor alle wijkbewoners, zowel kinderen, jong volwassenen en mensen met veel levenservaring. Steeds kijkt het de wijkvereniging naar de behoeftes van de bewoners van Bilgaard. Hun wensen veranderen voortdurend. Het is zaak voor de wijkvereniging om zich hierbij aan te sluiten, waardoor het wijkcentrum een dynamische plek is. Behouden wat goed is en voorbereid zijn op en deelnemen aan nieuwe ontwikkelingen in de huidige participatie maatschappij.

De wijkvereniging biedt heel veel activiteiten aan. Er is een activiteitencommissie die de planning van activiteiten zoals het Sinterklaasfeest en de rommel- en boekenmarkt coördineert. Verder zijn er ca 30 activiteitenclubs. Zo kunnen de creatievelingen schilderen, aquarelleren of een naailes volgen. De liefhebbers van kaartspellen kunnen bridgen, klaverjassen of jokeren. Ook schaken, sjoelen, biljarten en jeu-de-boule staan op het programma. Muziekliefhebbers kunnen zingen, accordeon of trekharmonica spelen. Sportievelingen kunnen volksdansen, meedoen aan Lady Fit, koersbal, Jeu de Boules of gymnastiek voor ouderen. Verder zijn er onder meer twee leesclubs en twee bingo’s. Extra aandacht gaat uit naar  de jeugd van heel jong tot wat ouder. Voor hen is er de kinderdisco en het Jeugd Café, waar Junior Up zijn domicilie heeft en waar ze kunnen darten, tafelvoetballen en kletsen. Inmiddels is er ook een tafeltennistafel met toebehoren aangeschaft. Elke donderdagmiddag van 17.00/18.00 uur is er nu ook ‘tafeltennis voor volwassenen’ in de grote-zaal van het wijkcentrum.

Heel druk heeft Dick het, als coördinator van alle vrijwilligers en activiteiten, met gesprekken met andere organisaties. Goede contacten zijn essentieel voor samenwerking. Een goed voorbeeld hiervan is het contact met de Stichting Oud Papier Actie Bilgaard. St.OPA haalt met behulp van vrijwilligers van de wijkvereniging oud papier op in de wijk. De opbrengst wordt verdeeld over verschillende goede doelen. Verder werkt Dick Bootsma vanuit het wijkcentrum goed samen met WELLZO, de Winkeliersvereniging Bilgaard en BV Sport. Dit heeft al geleid tot meerdere projecten en onlangs tot de oprichting van de Buurtsportvereniging. Dick is er apetrots op! Ook vindt er heel regelmatig overleg plaats met Sociale Zaken, Reclassering, Reïntegratie en Participatie. Kortom Dick heeft de handen er vol aan.

De lijnen naar de wijkagent zijn ook kort. Hij houdt wekelijks spreekuur in het wijkcentrum. Het Buurtpreventie Team wordt door Dick en de wijkagent samengesteld en begeleid. Bovendien wordt samen met het Wijkbedrijf de leefbaarheid van Bilgaard vergroot. Ook is er prima contact met de buitendienst GROEN van de gemeente. Het bestuur voert gesprekken met de politiek, zit in de St. Wijkpanel en in de St. Vrienden van Bilgaard en maakt deel uit van de Samenwerkende Bewoners Organisaties. Dick zit o.a in het promotieteam van Bruisend Bilgaard en coördineert activiteiten in de Speelkoepel.

De wijk Bilgaard is één van de vijf wijken waar de wijkvereniging is gestart met het Wijkondernemerschap. Hierbij draait het om initiatieven van de bewoners zelf. Het eerder genoemde Wijkbedrijf, het Groen Team, het Buurtpreventie Team en de eerder genoemde Buurtsportvereniging behoren hiertoe. Ook Junior Up is een voorbeeld van het Wijkondernemerschap. Nieuw is ook het project MAX Mobiel, een elektrisch 2-persoons autootje waarmee minder mobiele bewoners van Bilgaard voor 1 euro per rit naar een bestemming, bijvoorbeeld naar de dokter, ziekenhuis of familie in Leeuwarden worden gebracht. Er kan een opgevouwen rolstoel of rollator in de kofferbak,

En dan is er ook nog op de laatste vrijdag van de maand het Repair Café waar vrijwilligers klaar staan om kleine elektrische apparaten, kleding en fietsen repareren. Er is zelfs een poppendokter die poppen weer beter maakt. Gastvrouwen ontvangen de bezoekers die onder het genot van een kop koffie op hun beurt wachten. Een paar jaar geleden heeft Dick een Service Team in het leven geroepen. Zij hebben het wijkcentrum opgeknapt, verrichten kleine reparaties aan huis en zijn werkzaam bij het Wijkbedrijf.

Het duizelt u vast! Gelukkig houdt Dick Bootsma het hoofd koel. Hij kijkt vol trots naar wat zijn vrijwilligers allemaal gedaan hebben en nog doen. Op dit moment wordt de ruimte rond de prachtige Speelkoepel onder handen genomen. Er komen terrassen met picknickbanken en een mooie groene afwerking van de speeltuin. Deze prachtige locatie is uitermate geschikt voor feestjes en bijeenkomsten. Terwijl de vrijwilligers binnen het wijkcentrum alle gasten van koffie en thee voorzien, wrijft Dick zich vergenoegd in de handen en buigt zich weer over de volgende activiteit…

 

Winners actie-Brynxz en stijl wonen en zo winners.

Bron: Facebook post van Stijvol wonen. Over Dick Bootsma 12 juli 2016

Extra gezellige sfeer in wijkcentrum Bilgaard en de speelkoepel dankzij Stijl Wonen en Zo en de actie  Winners’ van BRYNXZ

Wat potten en mooie vazen al niet kunnen doen om de sfeer van een gebouw te veranderen. Henk en Jasper, eigenaren van de winkel Stijl Wonen en Zo, hebben begin juli de woonaccessoires van de actie Winners’ van BRYNXZ een mooie plek gegeven in het wijkcentrum van Bilgaard en de bijbehorende speelkoepel.

Door de kleine metamorfose heeft de wijkvereniging direct een huiselijke sfeer gekregen. Zowel BRYNXZ als Stijl Wonen en Zo hechten waarde aan ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’. Henk: “En als je dat hoog in het vaandel hebt staan, dan mag je ook wel eens iets teruggeven aan de mensen. Daarom stelden we deze woonaccessoires van BRYNXZ beschikbaar voor een maatschappelijke organisatie.” De woonwinkel koos voor de wijkvereniging van Bilgaard. Dick Bootsma, beheerder en projectcoördinator van de wijkvereniging, is hier ontzettend blij mee. “Het ziet er gelijk heel anders uit, ja, het is heel mooi geworden.”

Hier gebeurt van alles!
Het wijkcentrum is een ontmoetingsplek voor alle bewoners van Bilgaard. Hier zoeken mensen elkaar op om hun sociale contacten te onderhouden. Het wijkcentrum heeft de laatste jaren veel maatschappelijk nuttige projecten opgestart in de wijk. Hulpbehoevende bewoners kunnen daarover meepraten: het Serviceteam komt bijvoorbeeld bij hen thuis om kleine klusjes te verrichten.
Mensen die met mobiliteitsproblemen kampen, maken dankbaar gebruik van het Vervoersteam. Dat team zorgt ervoor dat ze met elektrische autootjes naar plaats van bestemming komen. Het Repair Café is de plek waar wijkbewoners goederen en kleding gratis kunnen laten repareren. Dan is er nog het Groenteam, dat team zorgt ervoor dat het groen in de wijk er goed uitziet. Dit is nog maar een greep uit alle initiatieven en activiteiten. Duidelijk is: in Bilgaard doen mensen graag iets voor elkaar!

Samen werken aan iets moois
Dick Bootsma waardeert het erg dat Stijl Wonen en Zo aan de wijkvereniging heeft gedacht. “De uitstraling van de verschillende ruimtes is echt verbeterd. Kijk, dit is een plek waar bewoners zich thuis mogen voelen. Deze verandering zorgt daar ook voor. En wie weet, zorgt deze actie ervoor dat nog meer mensen de weg naar deze plek vinden. Een gezellige sfeer is per slot van rekening voor veel mensen waardevol!”

https://m.facebook.com/StijlWonenEnZo/posts/1111134658946108

 

Leeuwarden geen VMO-taxi, maar de Max mobiel: meer contact voor  ‘kwetsbare bewoners’, lagere uitgaven voor de gemeente Leeuwarden, is de hoop

Leeuwarder Courant 15 maart 2016, pag. 24

De Leeuwarder wijk Bilgaard heeft gistermiddag de eerste Max Mobiel in gebruik genomen. Een elektrische mini-auto, die maximaal 45 kilometer per uur rijdt. Ouderen en gehandicapten kunnen bellen met het wijkcentrum en een afspraak maken voor een rit, binnen de gemeentegrens. De gebruiker – er is ruimte voor één passagier en een inklapbare rolstoel- betaalt 1 euro, ongeacht de ritlengte. De wijkvereniging heeft voor drie auto’s een leasecontract van een half jaar afgesloten. De gemeente betaalt de proef, die circa 8 mille kost. Wethouder Harry van der Molen (CDA) wil onderzoeken of deze vervoerswijze goedkoper uitpakt dan de reguliere WMO-taxi. De vijftien vrijwilligers – bijna allemaal uit de wijk; zeven hebben inmiddels hun rijvaardigheidcertificaat gehaald -mogen de bijdragen onderling verdelen als vergoeding.

max

De chauffeurs brengen hun passagiers naar het opgegeven adres, helpen zonodig in de winkel bij het doen van de boodschappen of gaan mee naar de wachtkamer in het ziekenhuis. Bij het wijkgebouw komen drie – afgesloten – parkeerplaatsen voor het opladen van de auto’s.

Het is de bedoeling dat de komende maanden in Friesland circa vijftig van deze kleine auto’s gaan rijden.

De Leeuwarder onderneming Max Mobiliteit heeft de wagen ontworpen. Het frame wordt in Leeuwarden gemaakt, de assemblage is in het Belgische Genk (voormalige Ford-fabriek), in Drachten gebeurt de bestickering.

 

Bilgaard Mobiel van start!

Bron: Palet groep nieuws 15-03-2016

Wethouder Harry van der Molen van de gemeente Leeuwarden heeft maandag 14 maart het officiële startsein gegeven voor de Bilgaard Mobiel, een initiatief van Palet, wijkvereniging Bilgaard en de gemeente Leeuwarden.

Bewoners van Bilgaard die geen eigen vervoermiddel hebben en met mobiliteitsproblemen kampen, kunnen gebruik maken van de Bilgaard Mobiel (ook wel bekend als de Max Mobiel). De elektrische auto wordt bestuurd door vrijwilligers uit de wijk. Wijkbewoners kunnen voor het luttele bedrag van 1 euro per keer een rit aanvragen. De vrijwilligers kunnen bijvoorbeeld meegaan naar de dokter of het ziekenhuis. Boodschappen doen kan ook. En als dat nodig is kan de vrijwilliger ook meegaan het ziekenhuis in om de bewoner te begeleiden.
Een mooi project en een prachtig voorbeeld van een goede samenwerking in de wijk, zei wethouder Van der Molen maandag bij de startbijeenkomst. Hij gaf Palet en de wijkvereniging een dikke pluim. “Het is mooi om te zien hoe hier in de wijk verbindingen worden gezocht. Dit project is ook voor ons als gemeente interessant om te kijken hoe we vervoer voor ouderen en kwetsbaren kunnen regelen.”
Vanuit Palet is buurtcoach Sanne Dijkstra bij het project betrokken. Cliënten van Palet kunnen ook gebruik maken van de Bilgaard Mobiel.

max_mobiel

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto: Wethouder Harry van der Molen van de gemeente Leeuwarden en voorzitter Tineke Damsma van wijkvereniging Bilgaard.

https://www.paletgroep.nl/nieuws/bilgaard-mobiel-van-start

 

Terugblik van Stichting Wijkpanel Bilgaard op het jaar 2015

Bron: Gemeente leeuwarden. wijkprogramma Bilgaard 2016. Pagina 4

Het jaar 2015 was voor stichting Wijkpanel Bilgaard een bewogen jaar waarbij een drietal zaken om bijzondere aandacht hebben gevraagd:

bilgaard_foto_gemeente

 

 

 

 

 

 

 

Foto van de gemeente Leeuwarden.

Speelproject Bilgaard

Aanvankelijk was er sprake van het realiseren van een voetbalkooi. Het draagvlak van de bewoners hiervoor bleek echter onvoldoende. Het Wijkpanel heeft toen haar plannen bijgesteld. Het oog viel al snel op Speelkoepel Bilgaard. Hier stonden een aantal speeltoestellen, maar uitbreiding was dringend gewenst. Het Wijkpanel heeft uiteindelijk vier speeltoestellen aangeschaft die zij op 9 oktober feestelijk heeft overgedragen aan de Vrienden van Bilgaard, de eigenaar van de Speelkoepel. Hiermee werd dit project, waar het Wijkpanel 8 jaar voor heeft gespaard, afgesloten. In het voorjaar zal er nog her-beplanting van het Speelkoepelterrein plaatsvinden. Het Wijkpanel spreekt de wens uit dat de jeugd van Bilgaard er nog jaren plezier van mag hebben.

Bruisend Bilgaard

Deze happening, die voor een groot deel door het Wijkpanel werd gefinancierd, was evenals voorgaande jaren weer een goot succes. Een succes voor de inwoners van Bilgaard maar ook voor Leeuwarders uit de andere wijken die op dit feestelijke gebeuren afkwamen. Daarnaast was het een schoolvoorbeeld van succesvolle samenwerking van organisaties en vrijwilligers uit Bilgaard. Bij de terugblik was iedereen het dan ook volmondig met elkaar eens: volgend jaar weer ‘Bruisend Bilgaard’!

Nieuwbouw Adelaarkerk

In januari 2015 werd het Wijkpanel op de hoogte gesteld van nieuwbouwplannen bij de Adelaarkerk. De inwoners van Bilgaard zijn vervolgens geïnformeerd via de website Bilgaardnet en het wijkblad Bilgaardnieuws. Op de Wijkconferentie in april heeft er een presentatie van de plannen plaatsgevonden. In september was er een voorlichtingsavond voor de bewoners uit de omgeving van de Adelaarkerk. In 2016 moet duidelijk worden hoe de voortgang er uit zal zien.

https://www.leeuwarden.nl/nl/file/612/download

 

Charles Kabo vrijwilliger Wijkvereniging Bilgaard wint Goudengrijper!

Bron: Leeuwarden.nl Nieuws,  9 dec 2015

Charles Kabo, vrijwilliger van Wijkvereniging Bilgaard, heeft gisteren de Gouden Grijper gewonnen. Het gemeentebestuur reikte gistermiddag de jaarlijkse prijzen uit aan personen die zich extra verdienstelijk hebben gemaakt bij het schoonhouden van de straat. Voor de categorie vrijwilligers heeft Charles Kabo de Gouden Grijper gekregen. Hij doet nu vijf jaar vrijwilligerswerk bij de Wijkvereniging en ruimt het zwerfafval op in zijn eigen wijk Bilgaard. Het maakt niet uit wat voor weer het is, hij is aan het werk met zijn grijper.

Woensdagmiddag 9 december vond voor de vierde keer de uitreiking van de Gouden Grijpers plaats. In een overladen raadszaal kwamen vrijwilligers, scholieren, jeugdgroepen en de harde kern samen, in afwachting van wie er dit jaar beloond werden met de gouden grijper. Een bijzonder feestelijk moment voor alle aanwezigen.

De Goudengrijper

De Gouden Grijper is in 2011 in het leven geroepen als blijk van waardering voor inwoners van de gemeente Leeuwarden die zich in het afgelopen jaar hebben ingezet voor een schone leefomgeving. Na een welkom door Wethouder Harry van der Molen en een terugblik op de Grote Schoonmaakactie 2015, gaf Sue Edwards van wijkpanel de Vrijheidswijk een toelichting over hun werkzaamheden voor een schone wijk. Ze sloot af met de wijsheid: “Het lijkt altijd onmogelijk, totdat het is gedaan.”

09-12-2015 Leeuwarden Gemeente Leeuwarden/GL Winnaars Gouden Grijpers met wethouder Harry van der Molen ©foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf

Op de foto: De winnaars Chris Jansen, Charles Kabo, Raymond Bijleveld, wethouder Harry van der Molen en Roy Weggelaar samen met “juf” Syperda.

http://www.leeuwarden.nl/artikel/2015/opruimers-zwerfafval-het-zonnetje-bij-uitreiking-gouden-grijper-2015

 

De  categorieën

Onder groot applaus reikte Harry van der Molen vervolgens de Gouden Grijpers uit aan de winnaars. De Gouden Grijper in de categorie ‘Harde kern ((semi)professionals)’ ging naar de trotse Chris Jansen van Caparis. In de categorie ‘Jeugdgroepen’ ontving mevrouw (“juf”) Syperda de Gouden Grijper, en van de ‘Scholieren’ was Raymond Bijleveld van Piter Jelles de Brêge de gelukkige winnaar. Charles Kabo uit de wijk Bilgaard kreeg de Gouden Grijper voor de categorie ‘Vrijwilligers’. Alle vier de winnaars kregen naast de Gouden Grijper een VVV-bon en een bosje bloemen.

http://www.leeuwarden.nl/artikel/2015/opruimers-zwerfafval-het-zonnetje-bij-uitreiking-gouden-grijper-2015

 

Zorgverzekeraar overweegt deelname aan experiment met wijkbedrijf

Bron: Financieel dagblad. Economie & Politiek.  6 sept 2015

Niet alleen woningbouwcorporatie WoonFriesland zoekt naar nieuwe verdienmodellen om een wijk aan te pakken, ook zorgverzekeraar De Friesland overweegt om zich aan te sluiten bij het experiment van wijkbedrijf Bilgaard.

Marcel Tankink, initiatiefnemer van het wijkbedrijf, wil de mantelzorg en de professionele zorg in Bilgaard aan elkaar koppelen. Tankink: ‘Als wijkverplegers voor relatief simpele klusjes zoals boodschappen doen of schoonmaken buren of andere vrijwilligers in kunnen schakelen, dan scheelt dit de verpleging structureel werk. Het geld dat hiermee wordt bespaard, kunnen we inzetten om het sociale wijkteam te bekostigen.’

Groenonderhoud door vrijwilligers

De Friesland bevestigt dat er gesprekken gaande zijn met het wijkbedrijf, de wijkvereniging en de gemeente Leeuwarden om het initiatief te ondersteunen. ‘De zorg zoals die nu is geregeld, blijft bestaan’, benadrukt adviseur Foppe Hemminga. ‘Maar het wijkbedrijf kan wel helpen met kleine dagelijkse dingen. Daar willen we mee experimenteren. Het is ook in ons belang dat de wijk goed functioneert en dat mensen gezond blijven.’

De gemeente Leeuwarden heeft de knoop al doorgehakt. Sinds juni wordt een gedeelte van het groenonderhoud in de wijk uitgevoerd door de vrijwilligers die zich hebben aangesloten bij wijkvereniging Bilgaard, in plaats van medewerkers van de sociale werkplaats Caparis, die door een herstructurering ruim twee derde van de mensen kwijtraakt. De nieuwe vrijwilligers worden door de gemeente opgeleid. Coördinator Dick Bootsma, die zo’n 15 vrijwilligers beschikbaar heeft voor klusjes, benadrukt dat het vrijwilligerswerk gewone banen niet gaat verdringen. ‘We gaan geen fulltime klussen doen.’

Ook bewoners kunnen de vrijwilligers inhuren, bijvoorbeeld om het onkruid in de tuin te wieden. Bootsma: ‘In Bilgaard wonen relatief veel ouderen en mensen met een uitkering die geen extern bedrijf in kunnen huren. Nu kunnen we ze helpen.’

https://fd.nl/economie-politiek/1117528/zorgverzekeraar-overweegt-deelname-aan-experiment-met-wijkbedrijf

 

Festival van het Leren. Interview Dick Bootsma 2014

Bron: Festival van leren interview 2014 .pagina 9 en 10.

Dick is beheerder Wijkcentrum/wijkvereniging  Bilgaard, Coördinator activiteiten & vrijwilligers en Coördinator van Service Team Wijkbedrijf in de wijk Bilgaard. In deze functie is hij 3 jaar geleden aangesteld . Een schaap met vijf poten , zijn facilitaire werkervaring  en zijn interesse voor de mens (hierin heeft werkervaring  opgedaan als bemiddelingsmedewerker) maakt dat hij zich in zijn huidige werk helemaal op zijn plek voelt.

dick

105 vrijwilligers, waarvan 19 verschillende nationaliteiten  verlenen hun medewerking aan Wijkvereniging Bilgaard om het leefklimaat in Bilgaard , een wijk in het noordoosten van  Leeuwarden voor bewoners zo goed mogelijk te houden. De Wijkvereniging kent een 800-tal leden en er worden een 40-tal activiteiten georganiseerd voor diverse leeftijd en doelgroepen.

De wijkvereniging werkt o.a. nauw samen met Stichting Vrienden van Bilgaard, Welzijn Leeuwarden , BV Sport, de winkeliersvereniging, wijkpanel, Sociale Zaken gemeente  Leeuwarden en de hogescholen Stenden en NHLEr zijn bewoners die het vrijwilligerswerk doen naast hun betaalde baan en er zijn vrijwilligers die vanuit gemeente,  UWV, Re-integratie en reclassering vrijwilligerswerk doen als tegenprestatie. Vrijwilligers worden ingezet voor diverse werkzaamheden , altijd wordt in overleg gekeken welke kwaliteiten de vrijwilliger heeft, waar voelt iemand zich op haar/zijn plek? Iedere ‘vrijwilliger’ krijgt een

vrijwilligerscontract waarin zijn of haar taken en werkschema staan vermeld. Als de taken erom vragen, krijgt een vrijwilliger de mogelijk een certificaat te halen. Denk hier aan EHBO of verantwoord omgaan met alcohol.

Een klein overzicht van de vrijwilligersactiviteiten zijn:

  • Service team -> bewoners kunnen geholpen worden bij werkzaamheden in de tuin, kleine technische klussen (schilderijen ophangen, verven, kleine reparaties )
  • Toezicht houden op omgeving en begeleiden van evenementen
  • Schoonmaakwerkzaamheden in en rond het

Wijkcentrum, onderhoud tuinen

  • Begeleiden bij computerlessen
  • Begeleiden van jeugdactiviteiten, kinderdisco, meidenclub, zaal- en buitenvoetbal, dansen
  • Verder: fotograaf, journalist, wijkbladbezorgers, systeembeheerders, bestuursleden, jeugdwerker,

gastheren en vrouwen, etc. Voor sommige vrijwilligers is het een mooie manier om zich te ontplooien op persoonlijk en op professioneel niveau , waardoor ze misschien ook meer kansen op de arbeidsmarkt hebben . Binnen het vrijwilligerswerk werk je net als bij betaald werk ook met werknemersvaardigheden , namelijk met het nakomen van afspraken , omgaan met elkaar en samenwerken. In het opleidingsbedrijf werkt men met een leermeester-gezel constructie , waardoor de vrijwilligers ook van elkaar kunnen leren . Wat Dick opmerkt is dat veel mensen die vrijwilligerswerk doen verbaasd staan over welke kwaliteiten zijzelf blijken te beschikken .Dicks drijfveer is om met elkaar en vanuit de uniekheid van een ieder te werken aan een wijk , waar iedereen zich veilig en welkom voelt en mag zijn wie hij/zij is.

http://docplayer.nl/2977773-Wat-betekent-het-leren-nu-voor-mij.html

 

Herman Wijffels Innovatieprijs voor noordelijk consortium.Wijkbewoners in de hoofdrol

Bron: NoordNieuws december 2014 Akke Groenewoud

hermanwijfels2

Op 20 oktober werd de Herman Wijffels Innovatieprijs 2014 uitgereikt, een initiatief van de Rabobank. Wijkbedrijf Bilgaard was één van de winnaars. Het consortium van Bouwgroep Dijkstra Draisma, Ekwadraat, KAW architecten en KUUB, stuk voor stuk leden van VNO-NCW Noord, ontving de prijs voor hun vernieuwende concept in de Leeuwarder wijk Bilgaard. De bewoners hebben zelf de hoofdrol in beheer en onderhoud. Geld dat wordt bespaard, vloeit als ‘social return’ terug in de wijk.

Vernieuwende dienstverlening

Wijkbedrijf Bilgaard levert onderhoud en beheer aan de woningcorporatie WoonFriesland in de Leeuwarder wijk Bilgaard. Het is een vernieuwende vorm van dienstverlening. Ten eerste draait het wijkbedrijf op vrijwilligers uit de wijk. Ze vormen een serviceteam dat het onderhoud en beheer uitvoert en worden daarbij professioneel ondersteund door de samenwerkingspartners. Ten tweede investeert Wijkbedrijf Bilgaard in energieopwekking

middels biomassacentrales en zonnepanelen. Hierdoor wordt warmte en stroom goedkoper én schoner opgewekt. Het geld dat wordt bespaard op energie en met de inzet van vrijwilligers, wordt weer aan de bewoners ter beschikking gesteld om projecten uit te voeren die bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk.

Social return

Betere leefbaarheid en energiebesparing. En dat voor het standaard onderhoudsbudget van de woningcorporatie. Het kan volgens Marcel Tankink, directeur KAW. “Het is geen bezuinigingsoperatie. Het is een kwestie van overtanken van het budget. Het unieke aan het initiatief is dat wij niet alleen woningen renoveren, maar ook de wijk vitaliseren. We creëren werk in de wijk en daarmee ook een stuk inkomen in de vorm van een vrijwilligersvergoeding. Bewoners kunnen zich nuttig maken en het arbeidsperspectief lonkt.” In de wijk wordt momenteel van het bespaarde geld een veiligheidsplan uitgevoerd bij de flats, zoals het plaatsen van beveiligingscamera’s en sloten op deuren. Daarnaast wordt een deel gebruikt voor de aanleg van een groente- en fruitpluktuin. Maar als bewoners een grote buurtbarbecue willen organiseren om elkaar beter te leren kennen, dan kan dat ook. Ellen van Acht, directeur van KUUB: “Dat is de kern van social return: bewoners bepalen zelf hoe het geld in hun wijk wordt geïnvesteerd. Dat maakt dat Wijkbedrijf Bilgaard meer oplevert dan een goed onderhouden wijk. De bewoners zijn betrokken bij hun eigen woonomgeving en het draagt bij aan betere sociale contacten en controle.”

Ontstaan van het wijkbedrijf

Het idee voor Wijkbedrijf Bilgaard ontstond twee jaar geleden naar aanleiding van de actie ‘Slim en Snel’ van WoonFriesland. Douwe Faber, directeur van Ekwadraat, vertelt: “WoonFriesland vroeg de markt om 300 van haar woningen in de wijk Bilgaard te verduurzamen, zodat het energieverbruik omlaag zou gaan. Zo’n 200 bedrijven, verenigd in 30 consortia, schreven in op deze opdracht, waaronder Wijkbedrijf Bilgaard. Onze visie was een nauwe samenwerking tussen het wijkbedrijf en de bewoners. Na meerdere selectierondes zijn wij uitgekozen.

Wijkbedrijf Bilgaard is een coöperatieve ondernemingsvorm van de vier partners. We werken nauw samen met de Wijkvereniging Bilgaard.”

De voordelen voor de wijk en bewoners zijn evident. Maar natuurlijk moet het voor de partners ook bedrijfseconomisch interessant zijn. Volgens Faber snijdt het mes aan twee kanten. “Simpelweg omdat het ons ook werk oplevert. De partners hebben zich voor 20 jaar verbonden aan het wijkbedrijf. Daarnaast geeft het ook invulling aan onze maatschappelijke betrokkenheid en participatie.”

Herman Wijffels Innovatieprijs

Op 30 oktober won Wijkbedrijf Bilgaard de Herman Wijffels Innovatieprijs in de categorie Zorg & Welzijn. De prijs is een initiatief van de Rabobank. Ondernemers, starters, studenten; iedereen met een kansrijke innovatie kan deelnemen. Er zijn drie categorieën en per categorie wordt een bedrag van € 30.000 uitgereikt aan de winnaar. Hiermee stimuleert de Rabobank kansrijke, duurzame innovaties. Biense Dijkstra van Bouwgroep Dijkstra Draisma: “We zijn ontzettend trots op het winnen van de Herman Wijffels Innovatieprijs. De gezamenlijke visie van het wijkbedrijf werkt. De wijkteams verrichten uitstekend werk. De sociale binding in de wijk neemt toe, waardoor de uitstraling en de leefbaarheid verbetert. Het is het eerste project dat op deze manier en op deze schaal wordt gerealiseerd. Het succes van het Wijkbedrijf Bilgaard zal er zeker voor zorgen dat er in de toekomst meer projecten gaan komen. In andere grote steden wordt er al over nagedacht. Maar het is bijvoorbeeld prima toepasbaar in een dorp. Daar zijn we inmiddels al mee bezig.”

Innoveren is loslaten

Volgens Van Acht ligt de basis van vernieuwing in goede onderlinge verhoudingen. “Wil je tot innovatie komen? Dan moet je elkaar vertrouwen, elkaar wat gunnen en ook de pijn willen verdelen. We kennen elkaar al jarenlang en werken ook in andere projecten samen. Daardoor kunnen we snel schakelen. Onze WhatsApp groep stond in de ontwikkelfase roodgloeiend. Door de week met informatie waarop snelle reactie nodig was. En in het weekend met gein over en weer. Juist in de woningbouw en renovatie is innovatie nodig. Iedereen kan anno 2014 bedenken dat het anders moet. De vraagstukken voor de komende jaren liggen op tafel en die strekken verder dan bouwen alleen. Denk aan het snijvlak van wonen en zorg: investeren we eenmalig in de aanpassing van een woning, of betalen we voor jarenlange thuiszorg? Of de balans tussen wonen en financieren: investeren we in goed gerenoveerde woningen met lagere maandlasten? Het vraagt om vernieuwende, praktische oplossingen, die vaak buiten de bestaande structuren liggen.” Tankink besluit met wat hij ziet als de grootste uitdaging: “Organisaties moeten leren loslaten. Durf bewoners een stuk beheer te laten uitvoeren! Dat betekent dat je de eigen normen loslaat en bewoners laat bepalen hoe het ook zou kunnen. Als dat lukt, dan geven we daadwerkelijk vorm aan de participatiemaatschappij.”

groenewoud@vnoncw-mkbnoord.nl

 

Inzet wijkbewoners bij renovatie

Bron: De huis aan huis, website nieuws.

Het Wijkbedrijf is een samenwerking van Dijkstra Draisma, KUUB, Ekwadraat en KAW. Voor woningcorporatie WoonFriesland renoveren ze driehonderd woningen aan de Kei en de Gealanden. Daarbij worden tegen een kleine vergoeding wijkbewoners ingezet voor hand-en-span-diensten.

Zij vormen een serviceteam dat ingezet wordt bij het onderhoud van de woningen, bij het groenonderhoud en bij leefbaarheidsprojecten. Het gaat daarbij om bewoners die tijdelijk zonder werk zitten. Door middel van het Wijkbedrijf kunnen ze zich nuttig maken en hun kansen op betaald werk vergroten.

Bij de renovatie investeert het Wijkbedrijf in energieopwekking door middel van biomassacentrales en zonnepanelen. Hierdoor wordt warmte en stroom goedkoper én schoner opgewekt. Het geld dat hiermee bespaard wordt, vloeit terug naar de wijk.

herman-wijffels-prijs-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dehuisaanhuis.nl/nieuws/42165/herman-wijffels-innovatieprijs-voor-wijkbedrijf-bilgaard/

 

Minister Blok leert over Leeuwarder wijkaanpak

Bron: Architectenweb.15 oktober 2013

In de Speelkoepel in Bilgaard sprak Minister Blok van Wonen en Rijksdiensten maandagmiddag tijdens een werkbezoek met de initiatiefnemers van het project Nij Nylân en over de aanpak van het wijkbedrijf Bilgaard. De minister was onder de indruk van de ambities in onze gemeente en toonde veel  belangstelling voor de vernieuwende werkwijze in deze projecten.

Bilgaard

Woningbouwcorporatie WoonFriesland, ondernemers en wijkbewoners werken in Bilgaard samen aan energiezuinige woningen en willen kansen bieden voor werk, betaalbare zorg en veiligheid. De gemeente faciliteert dit. Zoals wethouder wijkaanpak Thea Koster de uitdaging bondig omschreef: ‘We willen stenen stapelen op een goed sociaal fundament’.

minister_blok

De ontmoeting

Voor Nijlân heeft een consortium van bedrijven en instellingen, genaamd “de Ontmoeting”, soortgelijke plannen. Aansluitend praatte Blok tijdens een wandeling ook uitgebreid met wijkbewoners van De Kei in Bilgaard over hun zorgen en wensen voor de wijk.

http://www.architectenweb.nl/aweb/redactie/redactie_detail.asp?iNID=35660