Wat is Gezinslab

Vanuit het programma Leeuwarden Oost gaan de komende jaren diverse partijen samenwerken in de gebiedsgerichte aanpak “Gezinslab Leeuwarden Oost” waaronder de bewonersorganisaties, ervaringsdeskundigen, Amaryllis, Healthy Aging Netwerk Noord-Nederland (HANNN), NHL Stenden Hogeschool, RUG/Campus Fryslan en de gemeente. Doel van deze aanpak is om met ervaringsdeskundigen de oorzaken van een slechtere gezondheid samen op te pakken. Het stedelijke vernieuwingsprogramma Leeuwarden Oost krijgt hiervoor de komende 2,5 jaar 5 ton voor de wijken Oud Oost en Bilgaard. Het geld is afkomstig van FNO, een vermogensfonds voor gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief. Het programma Leeuwarden Oost gaat de komende tien jaar een lerende samenwerking aan met FNO.

Niet over mensen praten, maar met mensen

Het Gezinslab, de naam zegt het al, werkt met gezinnenuit de wijk (en ervaringsdeskundigen) aan een manier van werken waarbij hulpvragen snel en laagdrempelig worden opgepakt. Daarbij ligt de nadruk op gelijkwaardige samenwerking tussen instanties en bewoners. Dus niet over mensen praten, maar met mensen. Een van de locaties van waaruit gewerkt zal worden  is Wijkvereniging/Wijkbedrijf Bilgaard.

Heb je vragen, suggesties of wil je een bijdrage leveren?

Neem dan contact op met de Wijkvereniging/Wijkbedrijf via telefoonnummer 058-2663327