Ontbijttassen in Bilgaard voor Kinderen

Ruim vierduizend Friese kinderen van vier tot en met twaalf jaar groeien op in armoede en gaan vaak zonder ontbijt naar school. Dit gaat ten koste van de leerprestaties. Daarom zette het Rode Kruis het project Kind en Ontbijt op.

Het uitdelen van de tassen gebeurt in samenwerking met scholen en sociale- en maatschappelijke partners. In de ontbijttas zit voor zeven dagen ontbijt. Daarnaast wordt er gekeken welke hulp verder nodig is om de gezinnen te helpen.

,,Armoede in Nederland bestaat en niemand kan er omheen’’, vertelt Véronique Huismans, districtsmanager van het Rode Kruis Fryslân. ,,Vooral kinderen zijn de dupe van deze armoede. Wij voelen de noodzaak om deze kinderen te helpen, want op een lege maag kun je niet leren. Ook op latere leeftijd gaat dit ten koste van een gezonde en kansrijke ontwikkeling.”

Voorlichting en betrokkenheid van kinderen en ouders zijn belangrijk om het ontbijt dagelijks op de agenda te krijgen. Om zoveel mogelijk in- en uitstroom van kinderen te realiseren, ontvangen de kinderen de ontbijttas tijdelijk. Uitgangspunt is een ontbijttas voor drie maanden en daarna een boodschappenkaart voor drie maanden waarmee de ouders het ontbijt zelf in kunnen kopen. Als ouders er voor openstaan wordt er tijdens het project verbinding gemaakt met instanties die nodig zijn om het gezin verder te helpen. Met afgevaardigden van sociale- en maatschappelijke partners is er een denktank in oprichting die bekijkt hoe deze gezinnen verder kunnen worden geholpen om de zelfredzaamheid te vergroten.

Véronique vult aan: ,,Wij respecteren de privacy van de gezinnen en hanteren geen inkomenstoets, want we gaan ervan uit dat er geen misbruik van wordt gemaakt. Ouders kunnen hun kinderen opgeven bij de school of de hulpverleningsorganisaties. Dat de ontbijttas nu al bekendheid krijgt via buren en klasgenootjes en ook verborgen armoede zichtbaar maakt is precies wat we met de ontbijttas willen bereiken. Wij begrijpen dat het soms moeilijk is om over die drempel te stappen en hulp te vragen, maar de ontbijttas is er voor ieder kind die dat nodig heeft.”