Onder de noemer Lab Noord werken de gemeente Leeuwarden, de wijkvereniging Bilgaard, Sociaal wijkteam Noord, Zorgorganisatie Palet en De Friesland Zorgverzekeraar aan een pilot gericht op zorg en welzijn in de wijk.

De samenwerking is in 2015 gestart op initiatief van de gemeente Leeuwarden. Zij zijn op zoek naar een nieuwe manier om dienstverlening en zorg te verankeren in de wijk en de rol van wijkbewoners zelf groter te maken. De behoeften en mogelijkheden van de wijkbewoners moeten centraal staan. Professionals en vrijwilligers werken gelijkwaardig samen.

Bilgaard heeft dit er voor gezorgd dat de volgende projecten zijn opgestart.

Grijze gebied van de zorg

Mogelijkheid tot hulp bij niet-geïndiceerde zorg voor thuiszorgorganisaties/professionals in de wijk.

  • Stimuleren tot beweging (bv. wandeling maken);
  • Gezelschap houden (bv. Spelletje doen, activiteiten bedenken met de cliënt, evt. haarwassen, nagellakken en verwenmiddagen organiseren);
  • Kleine huishoudelijke taken (bv. boodschappen doen, maaltijd bereiden, ramen wassen en kasten opruimen).

Wijkleerbedrijf

Wijkbewoners zonder werk krijgen de kans om een niveau 2 diploma zorg en welzijn te halen via een BBL traject. Stage en leren in je eigen wijk. Ze doen dit samen met een groep ‘gewone’ studenten (BOL) van dezelfde opleiding. Deze 15 studenten zorgen ook voor extra handen om nog beter aan te sluiten op de behoefte van wijkbewoners met een zorgvraag.

Wijkservicepunt

Het centrale wijkinformatiepunt voor welke vraag dan ook. Vragen kunnen gesteld worden per mail, telefoon of door langs te komen in het wijkcentrum. Men kan er terecht voor het uitvoeren van klusjes, tuinonderhoud, schoonmaak, koken, ICT, activiteiten, vrijwilligerswerk, bibliotheek e.d.
Het Wijkservicepunt wordt gerund door vrijwilligers en werkt nauw samen met professionals. Professionals kunnen zowel vragen beantwoorden als ook zelf het wijkservicepunt inschakelen als er ergens hulp nodig is vanuit het wijkservicepunt.

Daginloop

Als voorliggende voorziening en ter vervanging (deels) van lichte dagbesteding. Het labeltje maakt niet uit, samen wordt rond de koffietafel gezocht wat je graag zou willen. Er is de ruimte om van alles uit te proberen, van Koersbal tot vrijwilligerswerk, maar aan de koffietafel blijven zitten mag ook. In deze daginloop werken vrijwillige begeleiders die waar nodig kunnen terugvallen op het professionele netwerk.

De buurtkoelkast biedt eten voor wie even niets heeft.

In het wijkcentrum Bilgaard staat sinds kort een buurtkoelkast, in deze koelkast kunt u boodschappen kwijt die u zelf niet meer gebruikt, maar waar een ander nog wel wat aan heeft. Wijkbewoners die het echt nodig hebben kunnen naar behoefte iets meenemen uit de koelkast, met een maximum van 2 producten. Zo helpen de buurtbewoners elkaar. De buurtkoelkast staat in het wijkcentrum en tijdens openingstijden is deze voor iedereen bereikbaar.

Wijktuin

 

Nabij het wijkcentrum heeft gemeente Leeuwarden een stuk grond beschikbaar gesteld waar de wijktuin gerealiseerd wordt. De wijktuin wordt een plek waar buurtbewoners met elkaar in contact kunnen komen, elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen werken.

De wijktuin nodigt uit om verbindingen aan te gaan met jong en oud en diverse culturen, kortom een plek voor iedereen! De tuin biedt de mogelijkheid om te voorzien in educatie over het kweken en telen van groenten en gezonde voeding.