Bilgaard Nieuws is een uitgave van de wijkvereniging Bilgaard en verschijnt 4x per jaar in een oplage van 4000 exemplaren in full color.

Tussentijds verschijnt er 4 x een nieuwsbrief.

Een advertentie plaatsen kan in 5 formaten en wordt verzorgd door Mediaannet Leeuwarden. De tarieven variëren van € 20,00 een 1/8 pagina  tot € 150,00 een achterpagina.

Redactie:
Jan Hogeboom          (Eindredactie)
Dick Bootsma            (Blad coördinator)
Caroline Groeneweg (Tekst schrijver)
Jaap Reitsma            (Redactie medewerker)