Bilgaard Nieuws is een uitgave van de wijkvereniging Bilgaard en verschijnt 4x per jaar in een oplage van 4000 exemplaren in full color.

Tussentijds verschijnt er 4 x een nieuwsbrief.

Een advertentie plaatsen kan in 5 formaten en wordt verzorgd door Mediaannet Leeuwarden. De tarieven variëren van € 20,00 een 1/8 pagina  tot € 150,00 een achterpagina.

Redactie:
Jan Hogeboom (eindredactie)
Dick Bootsma
Caroline Groeneweg (interview)
Jan Willen van Gorkum (ICT)
Henk Hartsuiker (fotograaf)