Het is de bedoeling om hier omstreeks maart  het jaarverslag van het vorige jaar worden weergegeven.

In de toekomst zullen voor meerdere jaren verslagen hier wordt geplaatst.