In april is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van wijkvereniging Bilgaard. Het bestuur presenteert dan het (financieel) jaarverslag. Dit is ook het moment dat bestuursleden kunnen aftreden, of (opnieuw) worden benoemd. Alle leden van de wijkvereniging krijgen een uitnodiging voor deze jaarvergadering.