Missie / doel

Wijkvereniging Bilgaard is een ondernemende organisatie. Samen met zo’n 140 vrijwilligers organiseren we veel in de wijk. Daarvoor werken we ook samen met andere organisaties die zich inzetten op het gebied van ontspanning, welzijn en zorg. De wijkvereniging is er voor iedereen in Bilgaard.

Een greep uit onze partners:

Hoofdtaken wijkvereniging

 • Stimuleren en begeleiden van vrijwilligerswerk.
 • Organiseren en aanbieden van cursussen en activiteiten.
 • Initiëren en ondersteunen van wijkgerichte initiatieven om ervoor te zorgen dat bewoners meedoen, met elkaar optrekken en samenwerken.
 • Ervoor zorgen dat het Wijkcentrum de centrale plek is voor bewoners en organisaties.

Ruimte voor ontwikkeling

De wijkvereniging is een plek waar mensen zich ook als vrijwilliger kunnen ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk deze vrijwilligers goed te begeleiden. Daarvoor heeft de wijkvereniging speciaal iemand in dienst. Onze coordinator/zakelijk leider Dick Bootsma. Hij ondersteunt vrijwilligers op zo’n manier dat zij ZIN krijgen om te werken en iets voor een ander te betekenen. De vrijwilligers doen ervaring op in onze wijk. Zij leren gebruik te maken van hun talenten. Meedoen, samenwerken en jezelf ontwikkelen, daar gaat het om.

Aanspreekpunt Wijkvereniging.

Het belangrijkste aanspreekpunt binnen de Wijkvereniging is Dick Bootsma. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding binnen de Wijkvereniging als ook de zakelijke leider en coördinator van zowel de Wijkvereniging als het Wijkbedrijf Bilgaard.

Bestuur

Vier vrijwilligers vormen het bestuur van Wijkvereniging Bilgaard. Dat doen zij met grote inzet en veel plezier. De wijkvereniging heeft naast het bestuur nog een coördinator en een administrateur in dienst.

Bestuursleden:

 • Dhr. Arthur Huang, voorzitter
 • Dhr. Keimp Pijpstra, penningmeester
 • Mw. Carla Molenaar, secretaris
 • Jan Hogeboom, algemeen bestuurslid

U kunt het bestuur (voor  bestuurlijke vragen) bereiken via het email adres bestuur@bilgaardnet.nl.

Jaar benoeming Naam Jaar herbenoeming Jaar aftreden*
2013 Jan Hogeboom 2016/2019/2022 2025
2020 Keimp Pijpstra 2023 2026
2019 Arthur Huang 2021 benoemd tot voorzitter 2023 2026
2018 Carla Molenaar 2021 2024
2023 Jaap Dijkema 2022 2025
* Aftredende bestuursleden kunnen zich herkiesbaar stellen

Ondersteuning

 • Dhr. Dick Bootsma, coördinator en zakelijk leider.
 • Mevr. Magda Daniels, administratie
 • Jaap Dijkema, ledenadminstratie