Algemene Verordening Gegevensbescherming

Met ingang van 25 mei 2018 wordt deĀ  Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG) gehandhaafd. In de volksmond wordt dit ook wel “de wet op de privacy” genoemd. Het bestuur van de wijkvereniging Bilgaard heeft met het oog hierop al een aantal maatregelen genomen:

  • Er is een inventarisatie gemaakt van welke gegevens en met welk doel deze gegevens worden verzameld en hoe deze worden vastgelegd
  • Op korte termijn zal een document worden opgesteld waarin de privacyregels die de wijkvereniging hanteert worden beschreven. Dit document zal, zodra dit gereed is, op onze website worden gepubliceerd.