Verscheidene spreekuren in aangepaste vorm nu aanspreekbaar in Bilgaard via een terugbelservice-dienst.

Beste inwoner van Bilgaard

Inmiddels is het wijkcentrum Bilgaard al enige tijd gesloten als onderdeel van de overheidsmaatregelen omtrent de Corona-crisis. Wij verwachten dat deze sluiting helaas nog wel even zal voortduren.

We hebben onderzocht of we bepaalde diensten, waaronder onze verscheidene spreekuren, toch bereikbaar kunnen laten zijn. Ook onze samenwerkende partners vonden dat een goed idee en zijn nu aanspreekbaar in aangepaste vorm. Met ingang van heden, zijn wij daarom een terugbelservice-dienst gestart.

Mocht U contact willen zoeken met

  • Thuiszorg Het Friese Land
  • Buurtservicepunt Bilgaard
  • Sociaal Wijkteam Noord
  • Wijkagent Bilgaard
  • Sociaal Goud

dan kunt U een email sturen naar wijkservicepunt@bilgaardnet.nl met daarin uw naam en telefoonnummer (inclusief netnummer indien dit geen 058 is), en de dienst waar U contact mee zoekt. Wij zorgen dan dat deze informatie de juiste mensen bereikt.  Medewerkers van de betreffende dienst zullen u dan terug kunnen bellen. U kunt ons desgewenst  ook telefonisch bereiken op 058-266 3327.

  • Thuiszorg Het Friese Land (wijkverpleging) is er voor al Uw vragen over zorg en gezondheid.
  • Buurtservicepunt Bilgaard biedt praktische ondersteuning voor persoonlijke administratie als bijvoorbeeld het aanvragen van uitkering/bijstand of inkomensondersteuning, het aanmelden voor online diensten DigID/bankieren, en het indienen van bezwaarschrift/bewijsstukken/formulieren.
  • Sociaal Wijkteam Noord is er voor vragen over, en hulp bij organiseren van welzijn/werk/financiën/huisvesting/opvoeding.
  • Wijkagent Bilgaard     Voor informatie en meldingen.
  • Sociaal Goud     Iedereen heeft behoefte aan een gezellig praatje, vanuit deze gedachte is stichting Sociaal Goud begonnen met het initiatief Heel Friesland belt, waar vrijwilligers gekoppeld worden aan ouderen om minimaal één keer per week een praatje te maken. Bent of kent u iemand die behoefte heeft aan contact meldt u dan aan bij Heel Friesland Belt! Want: Digitaal bezoek is beter dan geen bezoek, toch?

We wensen iedereen veel sterkte en bovenal een goede gezondheid toe in deze uitzonderlijke situatie en hopen U zo snel mogelijk weer te mogen begroeten in het wijkcentrum Bilgaard.