Klachtenbemiddelaar gemeente Leeuwarden

Heeft u wel eens een vervelende ervaring met de gemeente Leeuwarden gehad? Wordt uw brief niet
beantwoord of vindt u dat een medewerker u niet verder helpt? Dit kan een gevoel van irritatie en
machteloosheid veroorzaken. Bovendien kost zo’n conflict vaak veel tijd, zowel voor u als voor de
ambtenaar. Voorbeelden van klachten over (gebrekkige) dienstverlening zijn:
 De gemeente reageert niet op uw brief.
 U wordt maar niet teruggebeld.
 De casemanager heeft geen interesse in uw persoonlijke omstandigheden.
 U wordt van het kastje naar de muur gestuurd.
In zo’n geval kunt u de hulp inschakelen van Martien Wierdsma. Zij is de klachtenbemiddelaar van de
gemeente Leeuwarden. Zij bemiddelt tussen de inwoner die zich onbehoorlijk behandeld voelt en de
betrokken ambtenaar. Zij gaat een gesprek aan met als doel het probleem op lossen voor dit nóg
groter wordt of escaleert. Het wegnemen van uw klacht staat altijd voorop.
Martien Wierdsma gaat niet over inhoudelijke klachten. Dus niet over kapotte straatverlichting, losse
stoeptegels, zwerfvuil, weigering bouwvergunningen/bijstandsuitkering of het algemene beleid van
de gemeente. Bij die situaties kan telefonisch via 14 058, via de website van de gemeente of per post
een melding woon- of leefomgeving worden ingediend.
Martien Wierdsma is telefonisch bereikbaar via 058 233 4001 of via mailadres
martien.wierdsma@leeuwarden.nl. Ook kunt u de gemeente Leeuwarden een brief sturen, ter
attentie van mevrouw Wierdsma. Tot slot is er nog de mogelijkheid om een klachtenformulier in te
vullen op de website van de gemeente Leeuwarden